Cover image

Zamyšlení na 33. týden v mezidobí

Evangelium 33. neděle nám nabízí podobenství o pánovi, který rozděluje svůj majetek, podtrhuji „svůj“, služebníkům, kteří u něho pracují. Těm, který mu nejsou rovní a očekává od nich, že ten majetek znásobí. Samozřejmě, neočekává se, že to budou dělat zadarmo. Pán má plán, který počítá s odměnou za dobře vykonanou práci. Nebo alespoň za snahu pracovat na jeho majetku….

Zamyšlení na 32. týden v mezidobí

 V nedělním evangeliu Ježíš upozorňuje, že Boží království se podobá deseti pannám (svatebním družičkám), které očekávají příchod ženicha. Některé jsou prozíravé a jiné pošetilé. Co znamená slovo prozíravost? Nebo jeho synonyma: předvídavost, obezřetnost, ostražitost.  Jaký je tedy jejich význam? Znamená to, že člověk počítá i s překážkami, které mohou vzniknout. Překážkami, které zatím nejsou vidět, nebo se nijak…

Obnova Lidových misií – Uherský Brod

Obrázek článku

Obnova misií – Uherský Brod 16. 9. – 20.9. 2020   Když Ježíš mluvil o Božím království, přirovnal ho k hořčičnému zrnku, které je nejmenší ze všech semínek na zemi. Obnovu lidových misií ve farnosti Uherský Brod jsme začali ve středu večer u misijního kříže a pak jsme se společně přesunuli do kostela ke slavení mše svaté. Motivem kázání…

upravený program lidových misií ve farnosti Zábřeh z důvodů nouzového stavu v ČR

Pátek 2. 10. – Den otevření misií 17:30 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 20:00 adorace a požehnání * Sobota 3. 10.  – Pojď k oltáři… 7:00 mše svatá – kostel sv. Bartoloměje téma promluvy: K čemu nás zve Maria? 7:45 – 8:00 prezentace zázračné medaile kostel…

Lidové misie – Hošťálková

Obrázek článku

Farnost Hošťálková se nachází v okrese Vsetín, v nádherném prostředí valašských hor. Lidové misie začaly 4. 9. 2020 vnesením misijního kříže do kostela. Lidové misie jsme otevírali společně já a P. František Honíšek CM. Na druhý den se misijní program rozšířil i o farnosti Pržno a Růžďka, ve kterých se misie konaly podle domluveného programu. Po mši v Pržně následovalo setkání s dětmi…