Cover image

Program lidových misií Ostrava – Stará Běla 22. 3. – 31. 3. 2019

Obrázek článku

 Pátek 22. 3. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – kostel Stará Běla přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 21:00 adorace a požehnání * Sobota 23. 3. – Pojď k oltáři… 7:30 mše svatá – kostel Stará Běla téma promluvy: K čemu nás zve Maria? 8:15…

Lidové misie ve Střelicích u Brna

Obrázek článku

  S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy (Iz 12,3). Proroctví, které bylo vyslovené před 2700 lety. Síla těchto slov není v jeho historické hodnotě, ale v očekávání naděje či života. Během přípravy na lidové misie ve Střelicích u Brna jsem byl plný očekávání a kladl jsem si otázku: Co tyto misie přinesou? Později jsem se dověděl, že tuto…

Program lidových misií – Střelice u Brna 22. 2. – 3. 3. 2019

Pátek 22. 2. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – kostel vnesení misijního kříže do kostela přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 20:00 adorace a požehnání *   Sobota 23. 2. – Pojď k oltáři… 7:00 mše svatá – kostel téma promluvy: K čemu nás zve…

Obnova lidových misii – Polešovice

,,Pro sebe a své děti chci všechno i život po smrti“ – motto lidových misií, ale zároveň myšlenka, se kterou jsme začínali i obnovu lidových misií ve farnosti Polešovice. Obnova lidových misií se nesla v duchu napětí či očekávání nejhezčích svátku roka – Vánoc, protože probíhala v adventním období. Začali jsme ve středu 12. 12. 2018 a to na místě, kde…

Požehnané vánoční svátky

Obrázek článku

  „Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“  2Kor 8,9 Požehnané vánoční svátky, ať Ježíšovo  narození obohacuje vaše životy, životy všech vašich blízkých i těch, ke kterým jste posláni. A hodně Božích milostí v roce 2019 přeje vincentínsky misijní tým a komunita CM z Loštíc.