Cover image

Program lidových misií – Střelice u Brna 22. 2. – 3. 3. 2019

Pátek 22. 2. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – kostel vnesení misijního kříže do kostela přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 20:00 adorace a požehnání *   Sobota 23. 2. – Pojď k oltáři… 7:00 mše svatá – kostel téma promluvy: K čemu nás zve…

Obnova lidových misii – Polešovice

,,Pro sebe a své děti chci všechno i život po smrti“ – motto lidových misií, ale zároveň myšlenka, se kterou jsme začínali i obnovu lidových misií ve farnosti Polešovice. Obnova lidových misií se nesla v duchu napětí či očekávání nejhezčích svátku roka – Vánoc, protože probíhala v adventním období. Začali jsme ve středu 12. 12. 2018 a to na místě, kde…

Požehnané vánoční svátky

Obrázek článku

  „Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“  2Kor 8,9 Požehnané vánoční svátky, ať Ježíšovo  narození obohacuje vaše životy, životy všech vašich blízkých i těch, ke kterým jste posláni. A hodně Božích milostí v roce 2019 přeje vincentínsky misijní tým a komunita CM z Loštíc.

Obnova lidových misii – Polešovice

Obrázek článku

  Středa 12. 12. 2018 18:00 začátek u misijního kříže 18:10 mše svatá – Polešovice promluva na téma: Stvořený pro společenství 19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel Polešovice   Čtvrtek 13. 12. 2018 6:30 rorátní mše svatá – Polešovice promluva na téma: Sila modlitby přinést si lucerničky po mši svaté společní snídaně pro…

Lidové misie ve Zdounkách

Obrázek článku

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13, 7) Toto doporučení a povzbuzení můžeme najít v Listě Židům. Nezapomínat na ty, kdo nám zprostředkovali slovo evangelia a navíc věrnost tomuto poselství potvrdili i ztrátou svého vlastního života. Musím se přiznat, že s malou dušičkou jsem…