Cover image

Program lidových misií – Poštorná u Břeclavy 18. 5. – 27. 5. 2018

Obrázek článku

Oslavte spolu s námi 120 let od posvěcení kostela v POŠTORNÉ a 160 let od posvěcení kostela v LEDNICE formou Vincentínských lidových misií    Pátek 18. 5. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – Poštorná přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul symbolické odevzdání farnosti téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 19:30 Je Bůh mrtev? film pro mladé i dřív…

Vincentinské lidové misie v Pitíně

Obrázek článku

Jedinému Bohu čest a sláva! Těmito slovy začaly lidové misie ve farnosti Pitín u Uherského Brodu. Není to jenom zbožná fráze. Pro zdejší farnost mají tato slova zvlášť důležitý význam, protože byla biskupským heslem jejich rodáka, který se stal olomouckým arcibiskupem. Je řeč o arcibiskupovi Mons. Josefu Karlu Matochovi, který se narodil právě v Pitíně a také zde jenom několik…

Program lidových misií – Farnost Pitín

Obrázek článku

!!!Jedinému Bohu čest a sláva!!! U příležitosti 130. výročí narození arcibiskupa Josefa Karla Matochy budou v naší farnosti od 20. 4. do 29. 4. 2018 Vincentinské lidové misie Pátek 20. 4.  – Den otevření misií 17:30 mše svatá slavnostní otevření misií přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul symbolické odevzdání farnosti téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 18:30 Poznej…

Lidové misie – farnost Březová u Uherského Brodu

Mnohokrát se stává, že věci, které jsou významné, jsou někde ukryté. I vesnice Březová se řadí k tomuto přísloví. Je to taková zvláštní obec, člověk by řekl, že je téměř na konci světa, ale přesto je známá nejen v české republice, ale dokonce za hranicemi Evropy. V této obci se nachází škola, která nese právě toto pojmenování: Škola na…