Cover image

Program lidových misií – farnost Bánov

Pátek 15. 10. 2021 18:00 mše svatá – kostel Bánov symbolické otevření misie pro celou farnost přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Bůh stačí? Sobota 16. 10. 2021 Bánov   9:30 setkání ministrantů z celé farnosti – fara 17:00 mše svatá – kostel Bystřice pod Lopeníkem   8:00 mše svatá – kostel Suchá Loz…

Program duchovní obnovy – Vrbno pod Pradědem

Čtvrtek 16. 9. 2021 – Začátek obnovy15:00 domov důchodců program pro obyvatele domova 18:00 mše svatá – Vrbno pod Pradědem téma promluvy: Očekává Bůh něco ode mě? 19:00 Existuji zázraky i dnes? přednáška – kostel Pátek 17. 9.2021 16:30 možnost sv. zpovědi nebo duchovního rozhovoru – kostel 18:00 mše svatá – Vrbno pod Pradědem téma promluvy:…

Program obnovy lidových misií – Hošťálková

Středa 8. 9. 2021 – Den otevření obnovy18:00 začátek obnovy u misijního kříže – Pržno 18:10 mše svatá – Pržno téma promluvy: Maria vyvolená Bohem 19:10 Vincentínské dary z nebe /přednáška, kostel/20:00 krátká adorace a požehnání pro celou farnost* 18:00 začátek obnovy u misijního kříže – Hošťalková18:10 mše svatá – Hošťálková•téma promluvy: Bůh má plán i s TEBOU19:00 Vincentínské dary z nebe…

Obnova lidových misií – Strání

Když jsme končili misie ve Strání v březnu 2020, pan farář Stanislav Matiáš při pohledu na kříž řekl, letošní misie budou výjimečné, protože misie u nás vždy probíhaly v roku, který končil devítkou a letos končí nulou. Ani nevěděl, jakou má pravdu. Po misiích ve Strání přišel koronavirus a všechno co bylo naplánováno muselo jít stranou. Lidé si zvykli na…

Program obnovy lidových misií – Strání

Středa 19. 5. 2021 – Den otevření obnovy18:20 začátek obnovy u misijního kříže,18:30 mše svatá•téma promluvy: Stvořený pro společenství19:30 Vincentínské dary z nebe•přednáška, kostel20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* Čtvrtek 20. 5. 2021 – Den Eucharistie  7:00 mše sv. pro seniory•téma promluvy: Bůh, který se stal slabým  9:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel15:00…