Cover image

Program obnovy lidových misii – Březová u Uh. Brodu

Obrázek článku

Středa 3. 4. 2019 18:00 začátek u misijního kříže modlitba za obnovu vzývaní D. svatého 18:10 mše svatá promluva na téma: Stvořený pro společenství 19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel     Čtvrtek 4. 4. 2019 8:00 modlitba s misionáři 9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech 16:00 svatá zpověď během zpovídání bude tichá adorace 18:00…

Program lidových misií Ostrava – Stará Běla 22. 3. – 31. 3. 2019

Obrázek článku

 Pátek 22. 3. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – kostel Stará Běla přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 21:00 adorace a požehnání * Sobota 23. 3. – Pojď k oltáři… 7:30 mše svatá – kostel Stará Běla téma promluvy: K čemu nás zve Maria? 8:15…

Lidové misie ve Střelicích u Brna

Obrázek článku

  S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy (Iz 12,3). Proroctví, které bylo vyslovené před 2700 lety. Síla těchto slov není v jeho historické hodnotě, ale v očekávání naděje či života. Během přípravy na lidové misie ve Střelicích u Brna jsem byl plný očekávání a kladl jsem si otázku: Co tyto misie přinesou? Později jsem se dověděl, že tuto…

Program lidových misií – Střelice u Brna 22. 2. – 3. 3. 2019

Pátek 22. 2. – Den otevření misií 18:00 mše svatá – kostel vnesení misijního kříže do kostela přivítání misionářů symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 20:00 adorace a požehnání *   Sobota 23. 2. – Pojď k oltáři… 7:00 mše svatá – kostel téma promluvy: K čemu nás zve…

Obnova lidových misii – Polešovice

,,Pro sebe a své děti chci všechno i život po smrti“ – motto lidových misií, ale zároveň myšlenka, se kterou jsme začínali i obnovu lidových misií ve farnosti Polešovice. Obnova lidových misií se nesla v duchu napětí či očekávání nejhezčích svátku roka – Vánoc, protože probíhala v adventním období. Začali jsme ve středu 12. 12. 2018 a to na místě, kde…