Cover image

Obnova lidových misií – farnost Střelice u Brna

Uběhly už 4 roky po misiích ve farnosti Střelice u Brna. Události, které jsou každému dobře známé, covid, způsobily to, že jsme se nemohli vrátit dřív. Během těchto 4 let došlo ve farnosti k výměně faráře. O. Vladimíra Těťhala vystřídal o. Stanislav Drobný. Obnova misií začala ve středu 15. února a trvala do neděle 19. února. Byl to zajímavý čas. Spolu s o. Alojzem Šeligou CM a s. Margitou Grobarčíkovou DKL jsme začali společně ve středu večer u misijního kříže. Začali jsme v bolestivý den pro celou farnost, protože v ten den měla pohřeb 7letá holčička. Byl jsem překvapen sám sebou. Slova, která jsem řekl na úvod u misijního kříže nebyla předem nachystaná, ale byla daná skrze Ducha svatého. Řekl jsem: My, misionáři, přicházíme, v den, kdy se zdá, že žádný Bůh není, protože 7letá holčička leží v hrobě. Ale přicházíme k vám právě kvůli tomu, abychom vám řekli, že to není pravda, Bůh existuje. Přicházíme proto, abychom povzbudili vaši naději a abychom, dívajíc se na misijní kříž, neviděli jenom utrpení a bolest, ale abychom se na něho podívali z pohledu velikonočního rána. Abychom ty události našeho života četli z pohledu zmrtvýchvstání. Ve čtvrtek i pátek byly 3 mše svaté. Pro důchodce, pro děti, pro pracující. Ve čtvrtek po mši byla přednáška pro mladé, kterou vedl MuDr. Jozef Hambálek na téma: S rozumem na předmanželský sex. Byli přítomní mladí, ale i starší lidé a bylo vidět jejich zájem o toto téma z pohledu medicíny. Mnohokrát si myslíme, že Bůh tomu nerozumí, proto nebereme Boží příkazy vážně, ale i tato přednáška potvrzuje, že Bůh nám dává své nařízení pro naše dobro. Po skončení přednášky mladí pozvali přednášejícího do farní místnosti na malé posezení, kde byl ještě čas pro položení několika otázek. Setkání skončilo pozdě v noci. Na druhý den byl v centru našeho kázání sv. Josefa. Právě tento veliký muž, který udělal to, že celou svou bytostí, i když byl sám poznačen prvotním hříchem, kráčel za Kristem a totálně podřídil svůj život jeho poslání. Před večerní mší byla přednáška pro ženy a po večerní mši byla přednáška pro muže. V sobotu bylo setkání s ministranty, odpoledne mše pro děti a program pro ně, který si nachystala s. Margita. Sestřička spolu s o. Alojzem navštěvovali také nemocné. Večer bylo setkání s mládeží. Nedělní bohoslužby končily požehnáním rodičů. Na závěr mše byly vyzvány děti, aby šly k rodičům a aby jim požehnali. Mám před očima obraz, jak jedny děti neměly v kostele své rodiče, tak přišly k babičce, a protože jich bylo víc, nemohla jim babička vložit ruce na hlavu, ale vytvořili kruh a babička ve jménu jejich rodičů jim žehnala. Dojemné bylo slyšet i požehnání pana faráře, který je otcem, duchovním otcem místní farnosti. Bože, děkuji ti za Střelice, za tuto farnost, která mi opravdu jaksi přirostla k srdci, děkuji ti za krásné přijetí od lidí, od starých i od mladých. Za to, že vzpomínají na misie, za to, že nás nosí ve svých srdcích a modlí se za nás. Děkuji vdp. Stanislavovi za pozvání, ale i společné posezení, které jsme během obnovy na faře prožívali. Buď za všechno oslaven, můj Bože. Děkuji ti za dar povolání, který mně dovoluje mně poznávat tolik projevů tvé Božské lásky. P. Ján Jakubovič CM