Cover image

Zamyšlení na 3. adventní týden

Nestal jsem se knězem, abych hrál před vámi komedii. Tahle slova zazněla během jednoho kázání. Když jsem se zeptal svého kamaráda kněze na smysl těch slov, řekl mi: víš, opustil jsem svou dívku, zaměstnání, abych se stal knězem a přinesl lidem Krista, a najednou mám pocit, že farníci vnímají víru jako nějaký folklór, doplněk pro svůj život….

Zamyšlení na 2. adventní týden.

Na adventním věnci se rozsvítila druhá svíčka. Není to jenom symbolem toho, že čas do Vánoc se krátí. Světlo slouží na to, aby ukázalo cíl cesty. Pokud kráčíme ve tmě a najednou uvidíme i maličké světýlko svíčky, stane se pro nás jakýmsi kompasem k nalezení toho, co hledáme. Díky světlu svíčky dokážeme lépe pročíst text, který ve tmě…

Zamyšlení na 1. adventní týden

Jedna pověst vypráví příběh orlího mláděte, které vypadlo z hnízda. Mládě mělo štěstí. Nalezl ho dřevorubec, který tudy procházel. Protože nenašel jeho hnízdo, rozhodl se, že ho vezme k sobě domů. Dal ho k slepici, která měla kuřátka, a ona ho vychovávala se svými mláďaty. Spolu s ostatními vyrůstal na dvoře a stal se jeho součástí. Naučil se jejich způsobu uvažování,…

Zamyšlení na 34. týden v mezidobí – Slavnost Krista Krále

Táto neděle, 34. v mezidobí, je poslední nedělí církevního roku. Zároveň je nedělí, kdy slavíme Slavnost Krista Krále. Z tohoto důvodu, pro dnešní zamyšlení, použiji čtení z uvedené slavnosti. Před několika dny mě navštívil jeden známý a během rozhovoru, mi řekl tuto větu: „To, co mi vadí na této době (koronavirových opatření) je to, že neumím pročíst sám sebe.“…

Lidové misie – Zábřeh

Když to bude pod ochranou andělů strážných, tak se to vydaří. Toto byla věta, do které jsme vkládali svou naději, když jsme spolu s o. Radkem Maláčem seděli na faře v Zábřeze a přemýšleli, co bude s lidovými misiemi v této farnosti. První termín misií byl od 20.3. – 29.3. ale protože přišel coronavirus, museli jsme je přeložit. Jediné volné…