Cover image

Program lidových misií – Bzenec a Domanín

Obrázek článku

Pátek 10. 5.  – Den otevření misií 18:00 mše svatá – Bzenec slavnostní otevření misií přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul symbolické odevzdání farnosti téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 19:00 večer chvál před Nejsv. svátosti ukončen individuálním požehnáním kostel Bzenec 20:00 adorace a požehnání *   Sobota 11. 5. – Den se sv. Vincentem  …

Obnova lidových misií – Březová u UH. Brodu

Obrázek článku

Na poslední akci před Velikonocemi jsme zamířili spolu s o. Františkem Honíškem CM k slovenským hranicím do farnosti Březová u Uherského Brodu. V této farnosti jsme přesně na Květnou neděli loňského roku ukončili lidové misie. Malý princ z knihy od Exuperyho dostal takovu životní lekci od malé lišky: důležité je pro nás to čemu dáváme svůj čas. Zakouším pravdivost těchto…

Lidové misie – Ostrava – Stará Bělá

Obrázek článku

Apoštol Pavel píše: „Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.“ 1Kor 4,20. Slova se používají na to, abychom přesvědčili druhé o pravdě. Pokud tuto větu vztáhneme na náboženství, tak můžeme říct, že slova využíváme k tomu, abychom přesvědčili svět o Boží existenci, abychom druhé přesvědčili o tom, že Ježíš je Bůh. Ale často jako protiargument zazní věta: „Dokaž to“. A najednou…

Program obnovy lidových misii – Březová u Uh. Brodu

Obrázek článku

Středa 3. 4. 2019 18:00 začátek u misijního kříže modlitba za obnovu vzývaní D. svatého 18:10 mše svatá promluva na téma: Stvořený pro společenství 19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel     Čtvrtek 4. 4. 2019 8:00 modlitba s misionáři 9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech 16:00 svatá zpověď během zpovídání bude tichá adorace 18:00…