Cover image

Program lidových misii – Hluk

Pátek 17. 3. 2023

18:00 mše svatá – kostel

 • vnesení misijního kříže do kostela
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincence z Pauly
  • téma promluvy: Slovo se stalo tělem
  • před závěrem mše začátek novény k sv. Vincenci z Pauly

20:00 adorace a požehnání *

Sobota 18. 3. 2023

  7:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

  8:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Čemu nás učí Loretánské litanie?

15:00 mše svatá pro děti – kostel

 • téma promluvy: Zjevení Panny Marie na Rue du Bac
 • po mši program pro děti v pastor. domě

16:30 Povolání k manželství I.

 • pastorační dům
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

19:30 film Invictus – budova bývalého kina

20:00 adorace a požehnání*

Neděle 19. 3. 2023

  8:00 mše svatá – kostel

  9:00 – 10:00 misijní promluva pro muže

10:20 novéna k sv. Vincenci z Pauly

10:30 mše svatá – kostel

14:00 křížová cesta

14:30 misijní promluva pro ženy

14:30 setkání starších ministrantů od 13 let na faře

20:00 adorace a požehnání*

 • téma nedělních promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

Pondělí 20. 3. 2023

  7:30 zpověď i během mše

  8:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Co je to nebe?
 • mše sv. obětovaná za vaše zemřelé (přineste si fotku toho, za koho chcete mši obětovat)

  9:30 návštěva nemocných**

17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Hluk

17:30 zpověď i během mše sv.

17:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit
 • mše obětovaná za vaše zemřelé (přineste si fotku toho, za koho chcete mši obětovat)

19:00 Hypotézy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista

přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – kostel

20:00 adorace a požehnání*

Úterý 21. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem
 • klub Remízek na staré škole

15:30 příležitost ke zpovědi pro děti

16:00 mše svatá pro děti

 • téma promluvy: Hřích ničí to, co je krásné
 • po mši sv. program pro děti v pastoračním domě

17:30 – 20:00 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Jak milovat Boha?

19:00 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • přednáška – kostel

20:00 adorace a požehnání*

Středa 22. 3. 2023

  7:30 zpověď i během mše sv.

  8:00 mše s udělováním svátosti                          nemocných – kostel

 • téma promluvy: Proč trpím?
 • po mši sv. snídaně se seniory

10:00 návštěva nemocných**

17:00 svatá zpověď i během mše sv.

17:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Nač je nám církev?

19:00 – 21:00 Nikodémova noc

 • noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi
 • Nikodémova noc začne přednáškou na téma: O putování mysli k Bohu

20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 23. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem
 • klub Remízek na staré škole

16:00 mše svatá pro děti – kostel

 • téma promluvy: Kdo nebojuje, prohrává
 • po mši program pro děti v pastoračním domě

17:30 – 20:00 svatá zpověď – kostel

17:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Církev žije z Eucharistie

19:00 adorace na způsob „Taize“ ukončená individuálním požehnáním

20:00 adorace a požehnání*

Pátek 24. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

  8:30 – 18:00 celodenní adorace

  9:30 návštěva nemocných**

17:30 – 20:00 svatá zpověď – kostel

17:50 novéna k sv. Vincenci z Pauly

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

 • přinést si svíčku
 • za hezkého počasí venku

19:00 – 21:00 Nikodémova noc

 • noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi
 • během Nikodémovy noci tichá adorace

20:00 adorace a požehnání*

                          Sobota 25. 3. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři – kostel

10:00 setkání mladších ministrantů

 • fara

15:00 mše svatá pro děti – kostel

 • téma promluvy: Bůh se stal jedním z nás
 • po mši vyhodnocení aktivity pro děti Lidové misie se sv. Vincencem

15:45 Povolání k manželství II. – manželství za dveřmi ložnice

 • pastorační dům
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

17:00 – 20:00 svatá zpověď – kostel

16:35 ukončení novény k sv. Vincenci z Pauly

16:45 mše svatá s obnovou manželských slibů – kostel

 • téma promluvy: Pro něho nic není nemožné!

18:15 večer chval se skupinou Adorare z Valašských Klobouk – kostel

19:30 setkání mládeže s bohoslovci CM

20:00 adorace a požehnání*

Neděle 26. 3. 2023

  8:00 mše svatá – kostel

10:30 mše svatá – kostel

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2023
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši svaté agapé u kostela