Cover image

Duchovní obnova s misionáři sv. Vincenta de Paul – farnost Vlachovice

Středa 7.6. 2023

17:50 začátek u misijního kříže

18:00 mše svatá

18:45 přednáška na téma: Zpověď očima kněze, nebo na co ve zpovědi zapomínáme?

19:30 sdílení

20:00 – 20:30 tichá adorace a požehnání*

Čtvrtek 8. 6. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři

  8:15 zamyšlení na den

15:30 mše svatá pro děti

  • po mši tichá adorace až do večerní mše
  • možnost zpovědi nebo duch. rozhovor

18:00 mše svatá

18:45 přednáška na téma: Jak si zachovat pokoj v dnešním světě?

19:30 sdílení

20:00 – 20:30 tichá adorace a požehnání*

Pátek 9.6. 2023

  8:00 ranní chvály s misionáři

  8:15 zamyšlení na den

15:30 mše svatá pro děti

  • po mši tichá adorace až do večerní mše
  • možnost zpovědi nebo duch. rozhovor

18:00 mše svatá

18:45 Divadelní pásmo o živote sv. Vincence de Paul

  •  kostel

20:00 – 20:30 tichá adorace a požehnání*

20:30 Zamyšlení pro všechny, kteří přijali v poslední době biřmování nad otázkou: Co dal?

Sobota 10. 6. 2023

  8:00 mše svatá

  • společná křesťanská snídaně po mši

15:30 přednáška: nepřemýšlíš nad kněžským nebo duchovním povoláním?

16:30 mše svatá za nová kněžská povolání

  • program pro děti u táboráku

19:00 venkovní letní kino na farní zahradě

  • za hezkého počasí

Neděle 11. 6. 2023

  10:00 Slavnost Božího Těla s procesí u 4 oltářů a ukončení duchovní obnovy