Cover image

Lidové misie – farnost Březová u Uherského Brodu

Mnohokrát se stává, že věci, které jsou významné, jsou někde ukryté. I vesnice Březová se řadí k tomuto přísloví. Je to taková zvláštní obec, člověk by řekl, že je téměř na konci světa, ale přesto je známá nejen v české republice, ale dokonce za hranicemi Evropy. V této obci se nachází škola, která nese právě toto pojmenování: Škola na…

Program lidových misií – Farnost Pitín

Obrázek článku

!!!Jedinému Bohu čest a sláva!!! U příležitosti 130. výročí narození arcibiskupa Josefa Karla Matochy budou v naší farnosti od 20. 4. do 29. 4. 2018 Vincentinské lidové misie Pátek 20. 4.  – Den otevření misií 17:30 mše svatá slavnostní otevření misií přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul symbolické odevzdání farnosti téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 18:30 Poznej…

Obnova lidových misií – farnost Bystré v Orlických horách

Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna. Na tuto velikost Boží poukazovalo evangelium 4. neděle postní. V neděli radosti – jak se 4. neděle postní nazývá, bylo ukončení obnovy lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Myšlenka z evangelia mluví o tom, že Bůh dal všechno, ale výsledek není až tak adekvátní, že by se mu…

Postní obnova – Šlapanice

Půst je obdobím, kdy je nutné vrátit se k tomu, co bylo na počátku. A tím nechci poukázat na stvoření světa, ale na slova evangelisty Jana z knihy Zjevení: Vyčítám ti to, že jsi zanechal svou prvotní lásku (Zj 2,4). Půst je obdobím, kdy máme procitnout a opět se vrátit k momentu svého života, o kterém jsem si jistý, že tam…