Cover image

Obnova lidových misií – Poštorná u Břeclavi a Lednice

Obrázek článku

Život s Bohem je jedno velké dobrodružství a člověk neví, s čím může počítat. Pořád dochází k různým překvapením a neví, co ho čeká. Jedinou jistotou pro něho může být to, že je v rukou Božích. Obnovu lidových misií ve farnostech Poštorná a Lednice jsme začali ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 18:00. Nebo lépe řečeno začal ji za náš misijní tým P. František Honíšek…

Obnova lidových misií – Nová Paka

Obrázek článku

S radostí půjdeme do domu Pánova. Toto jsou slova, s kterými se starozákonní poutník vydával na cestu do chrámu v Jeruzalémě. I my s P. Františkem Honíškem CM jsme se vydali na cestu do farnosti Nová Paka, kde jsme před rokem konali lidové misie. Byly to naše první společné misie. Návrat do farnosti je vždy spojen s očekáváním. Proč? Protože…

Program obnovy lidových misii – Poštorná u Břeclavi

Obrázek článku

Čtvrtek 12. 12. 2019 18:00 začátek obnovy u misijního kříže – Poštorná modlitba za obnovu vzývaní Ducha svatého 18:10 mše svatá promluva na téma: Stvořený pro společenství 19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška kostel   Pátek 13. 12. 2019 8:00 modlitba s misionáři – Poštorná 14:00 – 16:00 Pojď si popovídat možnost rozhovoru s misionářem –…

Lidové misie – Šumice a Rudice

Jak evangelizovat, jak dělat lidové misie aby přinesly bohatší duchovní zážitek? Toto je otázka, která zaznívá v církvi v posledních letech. Tuto otázku si kladu i já. Mužů říct, že jeden z největších evangelizátorů v dějinách církve byl sv. František Asisský, který získal mnoho mužů i žen pro následování Ježíše. Síla jeho evangelizace nespočívala v kritice doby nebo lidí. František začal u sebe. A jeho příklad oslovuje do dnešních…

Obnova lidových misií v Pitíně – 18. 9. – 22. 9. 2019

Ke 130. výročí narození arcibiskupa Matochy – pitínského rodáka se v jeho rodné vesnici konaly lidové misie. Byl to čas milostí doplněn o krásu přírody v Beskydech. Po roce jsme se vrátili do pitínské farnosti já a o. František Honíšek CM. Nebylo to jenom poohlédnutí se za misiemi, ale čas opětovného rozhodnutí se pro život s Bohem. Návrat k předsevzetím z misií…