Cover image

Děkujeme za misie v Bystrém v Orlických horách…

Obrázek článku

Farníci ze Sedloňova kráčeji v procesii ke truhláři, aby přinesli do kostela misijní kříž. Rok neznámy prp. po II. světové válce. Minulost a současnost Kdybych měl jednou větou vyjádřit své dojmy z lidových misií z Bystrého v Orlických horách, tak by to určitě byla slova písně: Vše co mohu dát je chvála, vše co mohu říct je dík. Lidové misie…

Misie už začaly

Přinášíme první momenty z otevření lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Začali jsme slavnostní mši svatou, po ní bylo posezení na faře a pak jsme odjeli na poutní výlet do Vambeřic, do Polska. Večer ve 21:00 už poprvé vyzváněly zvony, které vybízely k modlitbě a upozorňovaly všechny obyvatele Orlických hor, že v jejich farnosti probíhají lidové misie.

Program lidových misií v Bystrém v Orlických horách

„Ať Duch svatý zapálí srdce obyvatel Orlických hor láskou k Ježíši Kristu“   Neděle 26. 3. – Den misií – Bystré a poutní výlet do Vambeřic 9:00     mše svatá – slavnostní otevření misií přinesení relikvie sv. Vincence de Paul symbolické odevzdání farnosti po mši pohoštění na faře 11:00   odjezd autobusu na poutní výlet do Vambeřic (Polsko). Přihlášky…

Obnova lidových misií Šlapanice

První list apoštola Pavla je zároveň nejstarší spis Nového zákona. Tento první list byl napsán pro věřící do Soluně (Thesaloniky). Apoštol v něm vyjadřuje obavy o křesťanské společenství a zároveň odhaluje i něco ze svých citů. V listě píše: „Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!“…