Cover image

Program lidových misii – Uherský Brod

Pátek 14. 6. – Den otevření misií

17:30 zasvěcení farnosti Panně Marii

u obrazu P. Marie /klášterní kostel/

 • litanie k Panně Marii během procesí do farního kostela

18:00 mše svatá

 • zpěv k Duchu Svatému
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
  • téma promluvy: Co hledáte?

19:00 setkání mládeže na faře

20:00 adorace a požehnání *

 Sobota 15. 6. – Pojď k oltáři…

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Kde hledáš posilu pro život?

7:45 prezentace zázračné medaile

 • klášterní kostel

10:00 – 11:00 Povolání k manželství I.

 • farní kostel
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

14:00 pouť za obnovu rodin na Velehrad

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Generální zpověď

19:00 Bůh není mrtev – fara

 • film pro mladé i dřív narozenéJ

20:00 adorace a požehnání

 

Neděle 16. 6. – Den milosrdenství

7:00 mše svatá – farní kostel

8:45 mše svatá – klášterní kostel

10:15 mše svatá – farní kostel

 • téma promluv: hřích aspekt, který ničí lásku

13:30 – 14:30 misijní promluva pro ženy

 • klášterní kostel

14:30 – 15:30 setkání starších ministrantů

 • nad 14 let -fara

15:00 duchovní koncert pěveckého sboru Dvořák

 • farní kostel

16:30 – 17:30 misijní promluva pro muže

 • klášterní kostel

18:00 mše svatá – klášterní kostel

20:00   adorace a požehnání*

Pondělí 17. 6. – Ježíš přišel, aby měli život

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Samota – trest nebo požehnání?

7:45-8:00 škola modlitby – prvky pro dobrou modlitbu

9:00 – 11:00 svatá zpověď – farní kostel

16:00 svatá zpověď- farní kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Věřím v život po smrti?

19:00 společné procesí na hřbitov ke hrobu o. Josefa Pelce

20:00 adorace a požehnání*

 

Úterý 18. 6. – Slovo se stalo tělem

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Po mě potopa…

7:45-8:00 škola modlitby – o rozjímání

9:00 – 11:00 svatá zpověď – farní kostel

9:30 návštěva nemocných**

10:00 Misijní zkušenost z Hondurasu

 • Katolická základní škola
 • pro žáky Katolické školy

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem – fara

16:00 svatá zpověď- farní kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Všechno je to jedno!

19:00 Mlčí nebo mluví Bůh?

 • přednáška P. František Honíšek CM
 • farní kostel

20:00 adorace a požehnání*

 

Středa 19. 6. – Den odpuštění

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá –  klášterní kostel

 • téma promluvy: Jaká je má mise?

7:45-8:00 škola modlitby – duchovní četba

9:00 – 11:00 svatá zpověď – farní kostel

9:30 návštěva nemocných**

16:00 svatá zpověď – farní kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větévku

19:00 Misijní zkušenost z Hondurasu

 • Jozef Kudla CM – misionář v Hondurasu

20:00 adorace a požehnání*

 

Čtvrtek 20. 6. –  Pojď za mnou

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Pokora- překvapující Boží vlastnost

7:45-8:00 škola modlitby – o adoraci

8:00 – 17:00 celodenní adorace

 • klášterní kostel

9:00 – 11:00 svatá zpověď – klášterní kostel

9:30 návštěva nemocných**

10:15 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Eucharistie = skutečný Ježíš

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem – fara

17:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Bez kněze není eucharistie
 • po mši eucharistický průvod do farního kostela

19:00 Budhizmus, Islám nebo Křesťanství?

 • přednáška P. Pavol Noga CM – farní kostel

20:00 adorace a požehnání*

 

Pátek 21. 6. – Tak Bůh miloval svět…

6:30 zpověď – klášterní kostel

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Před čím v životě utíkám?

7:45-8:00 škola modlitby – žít přítomnost

8:00 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • Gymnázium Jana Ámose Komenského
 • pro studenty gymnázia

8.50 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • Gymnázium Jana Ámose Komenského
 • pro studenty gymnázia

9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 svatá zpověď – klášterní kostel

16:30 setkání dětí na faře

17:00 svatá zpověď – farní kostel

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Když nebudete jako děti…

19:00 – 20:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

 • během adorace se zpovídá

20:00 – 22:00 Nikodémova noc

 • možnost přistoupit k rozhovoru s misionářem nebo ke sv. zpovědi

20:00 adorace a požehnání*

 

  Sobota 22. 6. –  Den s Marií

7:00 mše svatá – klášterní kostel

 • téma promluvy: Kněz, syn Panny Marie

10:00 setkání mladších ministrantů – fara

16:00 Povolání k manželství II.

 • farní kostel
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

18:00 mše svatá – farní kostel

 • téma promluvy: Bůh mě volá ke změně

19:00 setkání mládeže

20:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 23. 6. – Jděte a získávejte učedníky…

7:00 mše svatá – farní kostel

8:45 mše svatá – klášterní kostel

10:15 mše svatá – farní kostel

 • téma promluv: Přijmi zodpovědnost za svou farnost
 • požehnání misijního kříže 2019

odevzdání dekretu o ukončení misií