Cover image

Obnova lidových misii – Polešovice

Obrázek článku

  Středa 12. 12. 2018 18:00 začátek u misijního kříže 18:10 mše svatá – Polešovice promluva na téma: Stvořený pro společenství 19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel Polešovice   Čtvrtek 13. 12. 2018 6:30 rorátní mše svatá – Polešovice promluva na téma: Sila modlitby přinést si lucerničky po mši svaté společní snídaně pro…

Lidové misie ve Zdounkách

Obrázek článku

Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře! (Židům 13, 7) Toto doporučení a povzbuzení můžeme najít v Listě Židům. Nezapomínat na ty, kdo nám zprostředkovali slovo evangelia a navíc věrnost tomuto poselství potvrdili i ztrátou svého vlastního života. Musím se přiznat, že s malou dušičkou jsem…

Program obnovy lidových misií ve farnosti Loštice a Moravičany

Obrázek článku

Středa 28. 11. 2018 – svátek sv. Kateřiny Labouré Loštice 17:30 začátek obnovy modlitba za obnovu misii přinesení misijního kříže k oltáři modlitba k Duchu svatému přivítaní misionářů 17:40 mše svatá z památky sv. Kateřiny Laboure promluva na téma: Stvořený pro štěstí 18:30 Nebeské dary darované pro vincentskou rodinu odevzdání kapličky Panny Marie Zázračné medaile 21:00 – 22:00…

Lidové misie ve farnosti Nová Paka

Obrázek článku

Nová Paka – farnost, která se nachází na jičínsku. I když je od Loštic (místa mého působení) hodně vzdálená, přesto nebyla tak neznámou. Asi před rokem jsme konali lidové misie ve farnosti Bystré v Orlických horách a právě tamější pan farář dp. Jan Barborka pocházel z této farnosti. O to víc mě potěšilo, když pan farář z Nové Paky dp. Josef…

Program Lidových misií – Zdounky

Obrázek článku

Pátek 9. 11. – Den otevření misií 17:30 mše svatá – Zdounky symbolické odevzdání farnosti přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus? 21:00 adorace a požehnání * Sobota 10. 11. – Pojď k oltáři… 14:00 Povolání k manželství I. Zdounky – fara pro manžele, snoubence a mládež od 15 let 17:15 prezentace zázračné medaile…