Cover image

Lidové misie – Uherský Brod

Obrázek článku

V životě člověka jsou situace, které ho zasahují a dovoluji si říct, že i přesahují. Klidně můžu tuto větu vztáhnout i na lidové misie v Uherském Brodě. Proč? Když jsem končil před rokem lidové misie v Březové u Uh. Brodu, požádal mě pan farář, abych pomohl se zpovídáním před Velikonocemi v Uherském Brodě. Po zpovídání mi pan děkan o. Josef Pelc řekl, že by rád udělal v roce 2019 lidové misie v Uherském Brodě. V červenci 2019 tam budou primice a je dobré připravit farnost na tuto událost. Našli jsme jediný možný termín od 14. 6. – 23. 6. 2019. V polovině června mi o. Josef ještě telefonoval, jestli to platí? Já jsem mu to potvrdil a za měsíc jsem se dozvěděl, že zemřel. Bylo to pro mě překvapení, protože měl jenom 46 let. Na podzim jsem telefonoval s jeho nástupcem Svatoplukem Pavlicou, jestli bude mít o misie zájem. On souhlasil a tak jsme začali přípravu na misie. Lidové misie začaly v termínu, který byl domluven už před rokem. Misie jsme začali trochu netradičním způsobem. V Uh. Brodě jsou dva kostely – farní a klášterní. Proto i program misií probíhal ráno v klášterním kostele (zpověď, mše svatá, promluva na určené téma a škola modlitby) a večer ve farním kostele. V klášterním kostele se nachází milostivý obraz Panny Marie a tak jsme lidové misie začali u obrazu Matky Boží a následně za modlitby loretánských litanií jsme se přesunuli do farního kostela. Po přivítání a odevzdání farnosti začala úvodní mše svatá. Misie jsme začali otázkou: Co hledáte? V sobotu dopoledne byla přednáška o manželství a odpoledne jsme se účastnili děkanátní pouti na Velehradě. Sobotu jsme ukončili filmem: Bůh není mrtev. Misie jsme začali já, P. František Honíšek CM, náš kandidát Martin Zajíc. V neděli se k nám připojil P. Pavol Noga CM a sestry vincentky – s. Kristina Zachovalová DKL a s. Margita Grobarčíková DKL. V pondělí po večerní mši svaté jsme se v procesí vydali na hřbitov k hrobu o. Josefa Pelce, který si přál lidové misie. Sestřičky navštěvovaly nemocné a my jsme navštívili katolickou základní školu i gymnázium, kde měl o. Pavol přednášku o Hondurase. V úterý po večerní mši byla přednáška o Božím slově, kterou vedl o. František. Středa se nesla v zamyšlení nad důležitostí odpuštění v naších životech. Nejenom přijímat, ale i dávat odpuštění. Navíc v tento den přijeli spolubratři P. Dominik Pavol CM a P. Jozef Kudla CM, kteří vypomáhali u zpovídání a o. Jozef, který je misionářem na Hondurasu, měl po mši svaté promluvu o jeho misii. Čtvrtek byla slavnost Božího těla a krve, tak se tento den nesl v duchu eucharistie: Co je eucharistie a proč je pro nás tak důležitá? Tento den se ukončil eucharistickým procesím z klášterního do farního kostela se zastavením u nachystaných oltářů u sochy Immaculaty a u charity. Po skončení procesí měl o. Pavel přednášku na téma: Budhizmus, islám, křesťanství. Pátek byl věnován dětem a mládeži. Děti se sešly, přede mší svatou na malou katechezi a nachystaly se na mši. Mše byla zaměřená právě na děti o tom, co je naším pokladem? Na to, abychom se dívali na poklady srdcem srdce. Poklad je tehdy vzácný, když se s ním můžeme i rozdělit. Navíc v pátek bylo vikariátní setkání mládeže z uherskobrodského děkanátu. Mladí, kteří přijeli z okolních farností i zdejší byly ochotni se pak zapojit do našeho programu a rozejít se do města a zvát lidi na tzv. „Nikodémovou noc“. Někteří se rozešli, jiní zpívali před kostelem. Děkuji jim za to, že nabrali odvahu mluvit s druhými o Kristu a vydat svědectví. V sobotu se uskutečnilo setkání mladších ministrantů. A tento den byl věnován Panně Marii, která je matkou všech kněží. Lidové misie se ukončily v neděli požehnáním misijního kříže a vrácením klíčů od farnosti. Odpoledne ještě probíhal farní den, tak se někteří z nás účastnili této akce, kterou na chvíli přerušil slejvák. Doufám, že i tento déšť symbolizuje, že něco se zaselo do životů lidí a že Pán dá vzrůst. Ať je za všechno Pán Bůh pochválený. Děkuji kněžím o. Svatoplukovi a Jindřichovi i o. Janovi (dominikánovi) za kněžské společenství, které jsme během misií vytvářeli. Děkuji všem farníkům za pomoc v přípravě i průběhu misií. Těším se na obnovu misií. P. Ján