Cover image

Obnova lidových misií Šlapanice

První list apoštola Pavla je zároveň nejstarší spis Nového zákona. Tento první list byl napsán pro věřící do Soluně (Thesaloniky). Apoštol v něm vyjadřuje obavy o křesťanské společenství a zároveň odhaluje i něco ze svých citů. V listě píše: „Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!“…

Duchovní obnova v Koryčanech

Apoštol Pavel píše pro věřící do Korintu: Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2Kor 13, 11). Se stejným záměrem jsme se vybrali na první letošní duchovní obnovu. Vyjeli jsme ve čtvrtek 23. února 2017 do farnosti Koryčany u Kroměříže. Není to farnost, pro kterou by…

Duchovní obnova Moravany a Ořechov

Advent je obdobím očekávání. Každý něco čekáme: od Vánoc, od lidí i od Boha. Čekáme na něco, co překvapí a dá jiskru do našich životů. Jenže většinou ta jiskra moc brzo zhasne a člověk je nakonec znechucen z toho, že opět vložil svoji naději do něčeho, co nenaplňuje život. Vědomi si pomíjivosti lidských chvil začali jsme duchovní obnovu (já…

Vincentské lidové misie ve farnosti Přibyslav

„Po sv. zpovědi se moje srdce naplnilo pokojem.“ (svědectví jednoho farníka). V posledních dnech před ukončením roku milosrdenství se uskutečnily lidové misie ve farnosti Přibyslav. Zkušenost, která se opakuje, zkušenost, která potvrzuje slova Pána Ježíše: „Komu odpustíte, bude odpuštěno“. Ježíš dává své odpuštění, které je spojeno s jedním darem: pokojem. Je těžké se zpovídat, vyznávat někomu pravdu…