Cover image

Program lidových misií – Vlachovice

Obrázek článku
Pátek 31. 5. – Den otevření misií
18:00 začátek u misijního kříže
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • začátek novény k Duchu svatému
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
18:10 mše svatá
 • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:00 Boží působení ve světe, existuje vůbec Bůh? – kostel
20:00 adorace a požehnání *
Sobota 1. 6. – Pojď k oltáři…
  7:00 Fatimská pobožnost a mše svatá
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
 • den novény k Duchu svatému
  7:45 prezentace zázračné medaile – kostel
15:00 Povolání k manželství I. – kostel
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:30 opekačka + program pro děti s rodiči
20:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 2. 6. – Den milosrdenství
 8:45 mše svatá
 • den novény k Duchu svatému
 • téma promluvy: Hřích – aspekt, ničící lásku
10:15 – 10:30 Tam a zpět
 • video – svědectví života – kostel
10:30 mše svatá
 • téma promluvy: Hřích – aspekt, ničící lásku
11:30 – misijní promluva pro muže
 • kostel
14:30 – misijní promluva pro ženy
 • kostel
14:30 – setkání ministrantů i bývalých ministrantů nad 14 let /fara/
18:00 Chatrč
 • film pro všechny
 • kulturní dům
20:00   adorace a požehnání*
Pondělí 3. 6. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…
  7:00 modlitba s misionáři – kostel
10:55 a 11:50 ZŠ  Misijní zkušenost z Hondurasu
17:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme – hřbitov
18:00 mše svatá
 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?
 • den novény k Duchu svatému
19:00 Misijní zkušenost z Hondurasu
 • přednáška P. Miroslav Vaľko CM
20:00 adorace a požehnání*
20:10 setkání modliteb matek a zájemce – fara
Úterý 4. 6. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…
  7:00 modlitba s misionáři – kostel
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 – 16:00 Pojď si popovídat
 • možnost osobního rozhovoru s misionářem
 • pastorační domeček na faře
16:00 svatá zpověď- kostel
 • během zpovídání bude tichá adorace
18:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných
 • téma promluvy: Proč trpím?
 • den novény k Duchu svatému
19:00 radostné posezení pro seniory – fara
20:00 adorace a požehnání*
Středa 5. 6. – Když nebudete jako děti…
7:00 modlitba s misionáři – kostel
 9:30 návštěva nemocných**
10:30 setkání se starosty – KD
16:00 svatá zpověď
 • během zpovídání bude tichá adorace
17:00 setkání děti – fara
18:00 mše svatá
 • promluva zaměřená pro děti
 • téma promluvy: Malý princ
 • den novény k Duchu svatému
19:00 – 20:00 adorace na způsob Taize
ukončená individuálním požehnáním
 • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem
20:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 6. 6. –    Kdo mi dává život?
  7:00 modlitba s misionáři – kostel
  8:00 – 17:30 celodenní adorace
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď
18:00 mše svatá
 • téma promluvy: Nač je nám církev?
 • den novény k Duchu svatému
19:00 Růženec a síla této modlitby
 • setkání členů živého růžence a těch,
 kteří se o růženci chtějí dovědět víc
20:00 adorace a požehnání*
 
Pátek 7. 6. – Den manželů
  7:00 modlitba s misionáři – kostel
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď – kostel
 • během zpovídání bude tichá adorace
18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů
 • téma promluvy: Naplňte nádoby
 • den novény k Duchu svatému
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti
20:00 adorace a požehnání*
Sobota 8. 6. –  Odpuštení – první dar Ducha svatého
10:00 setkání mladších ministrantů – fara
15:00 Povolání k manželství II. – manželství za dveřmi ložnice
 • kostel
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:00 svatá zpověď
17:45 ukončení novény k Duchu svatému
18:00 mše svatá – vigilie Letnic
 • téma promluvy: Odpuštění – první dar Ducha svatého
 • přinést si zelenou větvičku
19:30 večer pro mladé a biřmovance z roku 2018 – fara
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 9. 6. – Jděte a získávejte učedníky…
 9:00 mše svatá
 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2019
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši svaté agapé u kostela