Cover image

Duchovní obnova – Zvole

Pán nás zve abychom pokračovali a hledali nové způsoby evangelizace, ale možná, tak jednoduše řečeno, abychom hledali nové způsoby, aby on, hlavní misionář Ježíš Kristus, se mohl víc přiblížit lidem a zaujmout větší prostor v jejich srdcích. Nebo aby se lidé víc učili odhalovat Boží přítomnost ve svém životě. Když mluvíme o farnosti Zvole u Zábřeha, tak nějak nemohu odolat tomu vanutí Ducha, alespoň doufám, že je to z Ducha Svatého, nemohu odolat tomu, abychom v této farnosti vykonali lidové misie resp. duchovní cvičení pro farnost formou lekcio divina. To znamená, otevřít se víc pro to co je základní v Lekcio Divina. Větší prostor pro práci s Božím slovem, ticho a duchovní doprovázení. Nevím přesně jak to udělat, ale mám, takové pohnutky, abychom do toho šli. V těchto mých úvahách mě opět utvrdila duchovní obnova ve Zvoli, kterou jsme konali od středy do neděle. Tuto neděli začalo adventní období. Obnova měla svůj ráz, začínala tichou adorací, možností ke zpovědi, mše svatá, přednáška a po ní práce ve skupinách a závěrečné adorace. Ve středu jsem měl přednášku na téma: Existuje způsob pro otevření svého srdce dokořán? Ve čtvrtek měl přednášku o. Alojz Šeliga CM, na téma: Obranné mechanismy duchovního života a v pátek jsem měl přednášku opět já na téma: Co mi brání na cestě za Bohem? Po sobotní ranní mši bylo společné posezení a zároveň možnost otázek a odpovědí. Je to moc zajímavá zkušenost, protože opravdu mnohokrát člověk neví, jakou otázku lidé položí. Krása je v tom, že můžeme pozorovat, jak Duch svatý v té chvíli pomáhá a sbírá v té hlavě odpovídajícího všechno co se dá použít, aby byla uspokojivá ale o to víc budující odpověď pro posluchače. Během nedělní mše svaté jsme požehnali adventní věnce, které si lidé přinesli, aby jim tento symbol pomáhal lépe se připravit na Slavnost Narození Páně. Pak jsme byli pozváni na dobrý oběd a setkání s těmi, kteří chtěli vědět víc o tom, co bych rád ve farnosti Zvole uskutečnil. Myslím tím duchovní cvičení, hodně nad tím uvažuji, a chtěl bych říct, že ne duchovní cvičení ale takové částečné. Proč? Protože na úplné duchovní cvičení člověk potřebuje ticho a všechno nechat tak, ale protože duchovní cvičení budou doma ve farnosti, tak je nutné vnímat, že o to to bude náročnější. Ne pro kněze, ale pro účastníky, aby ta cvičení přinesla svůj užitek. Domluvili jsme si předběžný termín, ale uvidíme jestli to vyjde. Budeme čekat na znamení Boží prozřetelnosti.