Cover image

Program obnovy se sv. Janem ve farnosti Vlachovice

7.6. 2022 – úterý 1. den obnovy: Na počátku bylo Slovo 18:00 mše svatá 18:45 přednáška 19:15 tichá adorace 19:45 požehnání 8.6.2022 – středa 2. den obnovy: Kdo jsi? 7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor 7:30 mše svatá 8:00 zamyšlení na den 15:00 mše pro děti 15:45 setkání dětí s řádovou sestrou 17:00 sv. zpověď nebo…

Obnova lidových misií – Bystré v Orl. horách

Obnova lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Už je tomu 5 let co se ve farnosti Bystré v Orlických horách uskutečnily lidové misie. Po vzájemné dohodě a vytvoření programu obnovy jsme ve středu 25. 5. 2022 začali obnovu lidových misií v této farnosti. Vyjeli jsme společně s o. Alojzem do farnosti, kterou dobře známe, protože jsme oba působili v Dobrušce,…

Program obnovy – Bystré v Orlických horách

Spolu se sv. Josefem – ochráncem Ježíše Krista – ochráncem rodiny Středa 25. 5. 2022 16:00 přednáška Honduras – Olešnice knihovna 16:30 Mše Deštné Téma promluvy: Církev = rodina 18:00 Mše svatá Bystré Téma promluvy: Co je cílem mého života? 19:00 Co nám může nabídnout stáří? setkání nejenom se seniory – hospoda Bystré Čtvrtek 26. 5….

Lidové misie Vsetín

Slovo se stalo tělem (Jn 1,14). V den, kdy si připomínáme, že Panna Maria přijala andělské poselství o vůli Boží a svobodně se rozhodla podřídit svůj život pro Boží plán spásy se světem, jsme začali lidové misie ve farnosti Vsetín. To dlouhé očekávání se nakonec stalo pravdou a lidové misie, které jsme skoro dva roky museli odkládat kvůli covidu,…

Lidové misie v Břestu

Už 220 let, od doby Marie Terézie chodíme na pouť do Křtin u Brna. Toto jsme často slyšeli na misiích v Břestu. Bylo fascinující, jak farnost touto událostí žije a s jakou hrdostí o tom povídali lidé, že tato pouť na poděkování Panně Marii za ochranu před morem nebyla přerušena ani během totalitního komunistického režimu. Co jednou břestované Panně Marii…