Cover image

Lidové misie – Hluk

Všechno ke cti a slávě Boží. Jak si nás Pán Bůh zvláštně vede. Lidové misie, které jsme konali v postním období, byly ve dvou farnostech, které se nezávisle na sobě domluvily na misiích. Tyto farnosti jsou hned vedle sebe. Těmi prvními byly misie ve Vlčnově, který se nachází pár kilometrů od Uh, Brodu a druhé byly ve farnosti Hluk, který je sice už součástí děkanátu Uh. Hradiště, ale od Vlčnova je vzdálen jenom 5km. Lidové misie jsme začali v pátek 17. března a končily v neděli 26. března. Lidové misie jsme otevírali já a o. Alojz Šeliga CM. Naposledy se misie v této farnosti konaly před 12 lety. Druhého dne v podvečer jsme se byli podívat na film Invicuts – Neporažený. Jde o životní příběh prezidenta Nelsona Mandelu, který byl dlouhé roky ve vězení, ale když se stal prezidentem, dokázal spojovat rasově rozdělenou společnost Jihoafrické republiky. V neděli podvečer se k našemu týmu přidala s. Margita Grobarčíková DKL a s. Kristína Zachovalová DKL. Obě k nám přijely z Brna. Vnímal jsem, že to byl náročný čas. Dopoledne byly návštěvy nemocných, navíc jsme se vrátili navštívit nemocné v Pečovatelském domě ve Vlčnově, protože během misií u nich je nebylo možné navštívit. Měli tam covid, tak jsme je na prosbu jejich p. faráře navštívili teď. Navíc dopoledne bylo vyučování náboženství a navštívili jsme skoro všechny třídy, abychom je pozvali na lidové misie. O. Alojz byl k dispozici na rozhovory v knihovně na staré škole. V sobotu na závěr misií přijeli mladí z Valašských Klobouk, aby udělali večer chvál. Sobotní dopoledne patřilo ministrantům. V pátek večer k nám přijeli naši bohoslovci z Bratislavy, Samuel Mladý a Martin Zajíc. Byli s námi až do neděle a měli večerní setkání s mládeži. Závěr misií se ukončil požehnáním misijního kříže. Děkuji panu faráři o. Josefu Janekovi za pozvání, děkuji i farníkům, kteří se účastnili misií a doufám, že jsou s námi spojení v modlitbě. Je zvláštní, kolikkrát Bůh z neočekávaných nebo nechtěných situací vykoná něco lepšího než jsme si představovali. Musím říct, že lidové misie byly náročné. Hluk je velká farnost a typicky slovácká, ale lidé jsou to dobří a pohostinní. Je vidět, že víra je jakousi součástí jejich kultury. V sobotu večer jsem byl už tak unavený, že jsem neměl sílu ani vyslovovat slova rozhřešení 😊 ale nelituji toho. Těším se na setkání během obnovy. P. Ján Jakubovič CM