Cover image

Zamyšlení na 5. týden v mezidobí

Nedělní evangelium nám umožňuje nahlédnout do zástupu lidí, kteří přicházejí za Ježíšem, přicházejí, aby se nechali uzdravit. Evangelista upozorňuje, že k němu přinášeli všechny nemocné a posedlé (Mk 1,32). Zástup ztracených a beznadějných lidí vyhledává svou poslední možnost, vyhledává Krista. Položme si však otázku, chtějí být opravdu uzdraveni? Možná to vyzní tak zvláštně, proč by za ním tedy…

Zamyšlení na 4. týden v mezidobí

Přišel jsi nás zničit! To, co lze pročíst z nedělního evangelia není jenom setkání Ježíše Krista s posedlým člověkem. Z textu Evangelia lze pozorovat příčinu, která vede k odmítnutí Boha. Odpověď na to, proč tolik lidí odmítá přijmout Boží existenci, nebo lépe řečeno odmítá podle Boha žít. Ta příčina je ve větě, kterou jsem uvedl na začátku. Tato věta…

Zamyšlení na neděli Božího slova

(3. neděle v mezidobí) Dnešní neděle nese přívlastek nebo pojmenování „Neděle Božího slova“. Toto pojmenování jí určil papež František před rokem. Tato neděle je jakýmsi pozváním, pomohl bych si slovy apoštola Pavla, pozváním k ohlašování bláznovské zvěsti evangelia (por. 1Kor 1,21), ale i důležitým zjištěním. Obrácení nenastane bez ohlašování. V nedělních čteních jsme mohli zachytit první zkušenost s kázáním u proroka…

Zamyšlení na 2. týden v mezidobí

Zamyšlení na 2. neděli v mezidobí Nedělní evangelium nás zve k uvažování. Můžeme říct, že nás přivádí k tajemství, ale neodkrývá ho. Vyvolává otázky, ale nedává na ně odpovědi, nebo nedovolí prozkoumat je. První záhadou je pohled Jana Křtitele. Evangelista poznamenává, že „Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ (Jn 1,29).  Otázka zní: co viděl?…

Zamyšlení na Křest Páně

Pro spiritualitu sv. Jana apoštola, je důležité slovo narození. Tento výraz používá ve svých spisech několikrát. Těm, co se nenarodili z vůle muže, nebo těla, ale z Boha (Jn 1,13), jestliže se nenarodíte znovu, nemůžete vejít do Božího království (Jn 3,3), kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha (1Jn 5,1), kdo je narozen z Boha, vítězí…