Cover image

Program obnovy lidových misií – Strání

Středa 19. 5. 2021 – Den otevření obnovy18:20 začátek obnovy u misijního kříže,18:30 mše svatá•téma promluvy: Stvořený pro společenství19:30 Vincentínské dary z nebe•přednáška, kostel20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* Čtvrtek 20. 5. 2021 – Den Eucharistie  7:00 mše sv. pro seniory•téma promluvy: Bůh, který se stal slabým  9:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel15:00…

Obnova lidových misií – farnost Vlachovice

Obnova lidových misií – Vlachovice Papež František napsal v apoštolském listě Patris corde: „Často nás při četbě evangelií o Ježíšově dětství napadne otázka, proč Bůh nezasáhnul nějak přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověkem, jehož prostřednictvím Bůh pečuje o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku.“ Osobně toužím…

Program obnovy lidových misií – Vlachovice

28. 4. 2021 – Den otevření obnovy 18:00 začátek obnovy u misijního kříže 18:10 mše svatá Téma promluvy: Stvořený pro společenství 19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel 20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* 29. 4. 2021 – Den Eucharistie   7:30 mše pro seniory Téma promluvy: Bůh, který se stal slabým   9:00…

Obnova lidových misií – farnost Stará Bělá

Po téměř čtyřech měsících a opětovném posouvání termínu obnovy jsme konečně dne 14. 4. 2021 vyrazili k Ostravě a dojeli do farnosti Stará Bělá. Obnova misií měla být už před rokem, ale pandemie koronaviru proběhla celým světem a změnila hodně věcí a plánů v naších životech. Vyrazili jsme v tomto složení: já, P. Alojz Šeliga CM, který od 1. 1. 2021 nastoupil…

Program obnovy lidových misií farnost – Ostrava – Stará Bělá

14. 4. 2021 – Den otevření obnovy 18:00 začátek obnovy u misijního kříže 18:10 mše svatá Téma promluvy: Stvořený pro společenství 19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel 20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* 15. 4. 2021 – Den Eucharistie   7:30 mše pro seniory – kostel Stará Bělá Téma promluvy: Eucharistie = chléb života…