Cover image

Duchovní obnova se sv. Janem evangelistou – farnost Vlachovice

Hlavním posláním Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul je konat lidové misie, ale není to jediným posláním. Konáme duchovní cvičení, duchovní obnovy pro jednotlivé stavy, spravujeme farnosti, máme zahraniční misie, věnujeme se vězňům, formujeme duchovní rodinu sv. Vincenta atd. Proto jsem rádi odpověděli na prosbu pana faráře, pro nás dobře známého, protože v každé farnosti, kde…

Program obnovy se sv. Janem ve farnosti Vlachovice

7.6. 2022 – úterý 1. den obnovy: Na počátku bylo Slovo 18:00 mše svatá 18:45 přednáška 19:15 tichá adorace 19:45 požehnání 8.6.2022 – středa 2. den obnovy: Kdo jsi? 7:00 sv. zpověď nebo duchovní rozhovor 7:30 mše svatá 8:00 zamyšlení na den 15:00 mše pro děti 15:45 setkání dětí s řádovou sestrou 17:00 sv. zpověď nebo…

Obnova lidových misií – Bystré v Orl. horách

Obnova lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Už je tomu 5 let co se ve farnosti Bystré v Orlických horách uskutečnily lidové misie. Po vzájemné dohodě a vytvoření programu obnovy jsme ve středu 25. 5. 2022 začali obnovu lidových misií v této farnosti. Vyjeli jsme společně s o. Alojzem do farnosti, kterou dobře známe, protože jsme oba působili v Dobrušce,…

Program obnovy – Bystré v Orlických horách

Spolu se sv. Josefem – ochráncem Ježíše Krista – ochráncem rodiny Středa 25. 5. 2022 16:00 přednáška Honduras – Olešnice knihovna 16:30 Mše Deštné Téma promluvy: Církev = rodina 18:00 Mše svatá Bystré Téma promluvy: Co je cílem mého života? 19:00 Co nám může nabídnout stáří? setkání nejenom se seniory – hospoda Bystré Čtvrtek 26. 5….

Lidové misie Vsetín

Slovo se stalo tělem (Jn 1,14). V den, kdy si připomínáme, že Panna Maria přijala andělské poselství o vůli Boží a svobodně se rozhodla podřídit svůj život pro Boží plán spásy se světem, jsme začali lidové misie ve farnosti Vsetín. To dlouhé očekávání se nakonec stalo pravdou a lidové misie, které jsme skoro dva roky museli odkládat kvůli covidu,…