Cover image

4. neděli postní, 7., 10. a 8. příkaz

Kázání na 4. neděli postní! Drazí bratři a sestry, dnes bychom ukončili naše zamyšlení nad desaterem. Právě úvahou nad posledními přikázáními. Někdo ví, jak zní 7. příkaz? Nepokradeš! A 10. př.? Nepožádáš statku bližního svého! Jak byste definovali krádež? Znamená to obrat majitele něčeho. Je smutné, že i v době 3. tisíciletí, existuje spojení majitele někoho. Novodobé otroctví. Vlastnění…

3. neděle postní, 5., 6. a 9. příkaz

Drazí bratři a sestry, budeme pokračovat v rozebírání desatera, abychom se mohli očistit a připravit, abychom mohli vstoupit do svatyně svatých a setkat se s živým Ježíšem Kristem.  5. Boží příkaz zní: Nezabiješ! Dostáváme se do oblasti, která je na první pohled jiná. Proč? Už nejsou žádné dlouhé věty jako v prvních 4 přikázáních, které vysvětlovaly. Najednou stačí jediné slovo a každý chápe…

2. neděli postní, 3. a 4. příkaz

3. Přikázání: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“ (Ex 20, 8 – 10). U tohoto příkazu se musíme zastavit s otázkou: proč křesťané slaví neděli, když židé – náboženství, ze kterého křesťanství pochází,…

1. neděli postní, 1. a 2. příkaz

Drazí bratři a sestry, nedopouštějme se omylu hned na začátku půstu! Nepovažujme Ježíšova slova: čiňte pokání jenom jako nabídku či pozvání. Je to jasný a bezpodmínečný apel, který staví základ všemu dalšímu co přijde, resp. můžeme to říct i obráceně, pokud toto nenastane, nic dalšího nepřijde. V čem tedy spočívá pokání? Má dva kroky. Tím prvním je uvěřit Bohu…

Zamyšlení na 6. týden v mezidobí

Pamatujete si někdo, jak jste požádal manželku o ruku? Kdy to bylo, jaký den, co jste udělal, aby odpověď byla ano? Koupil kytku, zlatý prstýnek, poklekl? Bylo to tak nebo jinak? Já bych rád na začátku položil takovou provokativní otázku: Byl byste ochoten pro svou manželku udělat i dnes to stejné co v momentu požádání o ruku? Jak je…