Cover image

Kázaní o zpovědi

Dnes bychom uzavřeli cyklus kázání přípravy ke sv. zpovědi. Drazí bratři a sestry zpověď bychom mohli přirovnat např. k vymalování bytu. Ono to nezačíná až tehdy když už natírám barvy na zeď, ale začíná to v momentě, který možná znáte, když se manželka podívá po domě a řekne: měli bychom vymalovat. A tímto rozhodnutím spustí jakýsi „kolotoč“ příprav. Nakoupit barvy,…

4. neděli postní, 7., 10. a 8. příkaz

Kázání na 4. neděli postní! Drazí bratři a sestry, dnes bychom ukončili naše zamyšlení nad desaterem. Právě úvahou nad posledními přikázáními. Někdo ví, jak zní 7. příkaz? Nepokradeš! A 10. př.? Nepožádáš statku bližního svého! Jak byste definovali krádež? Znamená to obrat majitele něčeho. Je smutné, že i v době 3. tisíciletí, existuje spojení majitele někoho. Novodobé otroctví. Vlastnění…

3. neděle postní, 5., 6. a 9. příkaz

Drazí bratři a sestry, budeme pokračovat v rozebírání desatera, abychom se mohli očistit a připravit, abychom mohli vstoupit do svatyně svatých a setkat se s živým Ježíšem Kristem.  5. Boží příkaz zní: Nezabiješ! Dostáváme se do oblasti, která je na první pohled jiná. Proč? Už nejsou žádné dlouhé věty jako v prvních 4 přikázáních, které vysvětlovaly. Najednou stačí jediné slovo a každý chápe…

2. neděli postní, 3. a 4. příkaz

3. Přikázání: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“ (Ex 20, 8 – 10). U tohoto příkazu se musíme zastavit s otázkou: proč křesťané slaví neděli, když židé – náboženství, ze kterého křesťanství pochází,…

1. neděli postní, 1. a 2. příkaz

Drazí bratři a sestry, nedopouštějme se omylu hned na začátku půstu! Nepovažujme Ježíšova slova: čiňte pokání jenom jako nabídku či pozvání. Je to jasný a bezpodmínečný apel, který staví základ všemu dalšímu co přijde, resp. můžeme to říct i obráceně, pokud toto nenastane, nic dalšího nepřijde. V čem tedy spočívá pokání? Má dva kroky. Tím prvním je uvěřit Bohu…