Cover image

Lidové misie – farnost Březová u Uherského Brodu

Mnohokrát se stává, že věci, které jsou významné, jsou někde ukryté. I vesnice Březová se řadí k tomuto přísloví. Je to taková zvláštní obec, člověk by řekl, že je téměř na konci světa, ale přesto je známá nejen v české republice, ale dokonce za hranicemi Evropy. V této obci se nachází škola, která nese právě toto pojmenování: Škola na…

Obnova lidových misií – farnost Bystré v Orlických horách

Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna. Na tuto velikost Boží poukazovalo evangelium 4. neděle postní. V neděli radosti – jak se 4. neděle postní nazývá, bylo ukončení obnovy lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Myšlenka z evangelia mluví o tom, že Bůh dal všechno, ale výsledek není až tak adekvátní, že by se mu…

Postní obnova – Šlapanice

Půst je obdobím, kdy je nutné vrátit se k tomu, co bylo na počátku. A tím nechci poukázat na stvoření světa, ale na slova evangelisty Jana z knihy Zjevení: Vyčítám ti to, že jsi zanechal svou prvotní lásku (Zj 2,4). Půst je obdobím, kdy máme procitnout a opět se vrátit k momentu svého života, o kterém jsem si jistý, že tam…

Program Obnovy lidových misií – Bystré v Orl. horách

Středa 7. 3. 2018 16:00 svatá zpověď – Deštné 16:30 Mše svatá Deštné 16:30 svatá zpověď – Bystré 17:00 Mše svatá Bystré – začátek u misijního kříže během mše svaté pomazání nemocných 18:00 setkáni pro seniory hospoda Bystré – je zapotřebí se nahlásit na večeři přednáška pro seniory   Čtvrtek 8. 3. 2018 7:30 modlitba s misionáři…