Cover image

Lidové misie – Bzenec a Domanín

Obrázek článku

Květen je měsíc, kdy otevíráme oči dokořán a žasneme nad Boží přírodou. Lidové misie taky můžeme přirovnat k tomuto úkazu. Během lidových misií žasneme nad tím, jak koná Bůh v srdcích lidí a jak naplňuje jejich životy. O pravdivosti této zkušenosti jsme se opět přesvědčili na lidových misiích ve farnostech Bzenec a Domanín. Lidové misie začaly 10. května a skončily v neděli 19. května. V pátek 10. května jsme začali lidové misie v Bzenci úvodní mší svatou. Po jejím ukončení následoval večer chváa skupiny Adoráre, která přijela z Valašských Klobouků. Chválit a děkovat Pánu za jeho projevy lásky je důležité a někdy důležitější, než ho jenom prosit. Proč? Protože srdce člověka, který Boha chválí, se naplňuje vděčností a radostí, protože vidí jeho projevy ve svém životě. V sobotu misie pokračovaly přednáškou pro manžele a odpoledne farním dnem, který byl ukončen koncertem skupiny Adoráre na náměstí v Bzenci. Atmosféru koncertu dotvořil západ slunce, který osvětloval sochu Neposkvrněné Panny Marie. V neděli jsme otevřeli misie v Domaníně. Bohatý misijní program byl téměř pravidelně doplňován setkáváním se s lidmi na farách v Bzenci i v Domaníně. Musím říct, že jsme zažili jedno krásné přijetí, ale i pohostinnost místních lidí. Lidové misie jsme začali dva: já a P. Ján Janček CM – spolubratr z Bratislavy – byly to naše první společné misie. V neděli se k nám přidal náš kandidát Martin Zajíc a v pondělí přijela i s. Kristýna Zachovalová DKL, která navštěvovala nemocné. Bylo krásné pozorovat, jak mají lidé zájem o setkávání se. Misijní program probíhal v Bzenci, Domaníně a v Těmicích. I v dějinách Bzence je krásně vidět, že lidé za sebou nechávají spoušť, ale Pán dokáže i z našeho lidského zla udělat něco hezkého a ukázat, že poslední slovo má On. Takovým němým svědkem této pravdy je právě bzenecká kaplička, která byla zničena za války a po 70 letech obnovena. Je zajímavá historie kaple, ale i kříže, který se tam nacházel a byl v 70 tých letech odnesen do Blatnice a po opravě kapličky v roce 2018 navrácen do Bzence. Misie jsme ukončili posvěcením misijního kříže v Domaníně i Bzenci. Na závěr chci poděkovat všem mým spolupracovníkům za jejich nasazení při lidových misiích, ale chci poděkovat i panu faráři vdp. Martinu Sekaninovi za pozvání i pomoc během lidových misií. Veliký dík patří i farníkům Bzence a Domanína za pomoc, pohostinství, ale o to víc, že otevřeli své srdce Boží milosti a podělili se spolu s námi o své radosti, těžkosti, ale i o jejich zkušenosti s Bohem. Jedinému Bohu ať je za všechno chvála. P. Ján Jakubovič CM