Cover image

Obnova lidových misií – Březová u UH. Brodu

Obrázek článku

Na poslední akci před Velikonocemi jsme zamířili spolu s o. Františkem Honíškem CM k slovenským hranicím do farnosti Březová u Uherského Brodu. V této farnosti jsme přesně na Květnou neděli loňského roku ukončili lidové misie. Malý princ z knihy od Exuperyho dostal takovu životní lekci od malé lišky: důležité je pro nás to čemu dáváme svůj čas. Zakouším pravdivost těchto slov, když se vracím na místa, kterým jsem věnoval svůj čas během lidových misií nebo nějakých jiných akcí. K těmto místům mě už netáhne jenom jejich krása nebo historická hodnota, ale o co víc – jsou tato místa pro mě důležitá pro vztahy, které se tam vytvořily. Obnovu misií jsme začali ve středu 3. 4. 2019 setkáním u misijního kříže a  modlitbou za obnovu. Úvodní mše svatá se nesla v duchu lidskosti. Během kázání jsme se vrátili k staré, ale přesto vždycky aktuální myšlence: Nikdo nemůže říct, že je dobrý křesťan, pokud není i dobrý člověk. Po mši svaté byla prezentace darů, které vincentská rodina obdržela od Panny Marie či Pána Ježíše. Ve čtvrtek dopoledne jsme navštěvovali nemocné a večerní program byl věnován tématu duchovního nasycení. Mluvili jsme o eucharistii – chlebu z nebe, ale poodkryli jsme nejenom pravdu tohoto tajemství, ale i pravdu církve. Bez církve není eucharistie, protože bez církve nejsou biskupové a ani kněží a tedy ani eucharistie. Přednáška po mši svaté byla zaměřena na pravdivost Ježíšových slov: Toto je mé tělo, toto je má krev. Pravdivost, která nezůstala jenom u slov, ale projevila se viditelně, když se staly eucharistické zázraky. Pátek byl věnován hodině náboženství a obeznámení se se zázračnou medailí. Večerní mší svatou jsme se chtěli vrátit k momentu, který byl prvním viditelným a rozhodujícím bodem našeho vztahu s Kristem – ke křtu, našemu rozhodnutí se pro život s Kristem. Po mši svaté jsme měli ještě moderovanou adoraci.  V sobotu ráno byla mše svatá spojená se svátostí nemocných a po ní krátká snídaně ve dvoraně sv. Josefa. Po obědě setkání v Lopeníku a křížová cesta, kterou jsme ukončili na místním hřbitově. Po křížové cestě jsme se přesunuli na faru a společně se podívali na film Chatrč. Nedělní mší svatou jsme poděkovali Pánu Bohu za dar obnovy a připomněli si, že každý z nás je povolán vydat svědectví pro co žije a kam směřuje jeho život. Na závěrečnou mši svatou k nám přijela paní starostka z Dubovec na Slovensku spolu s ženami z místní vesnice a hudebním pásmem nám představily život svého rodáka Božího služebníka Janka Havlíka. Po programu bylo pohoštění ve dvoraně sv. Jozefa. Dobrá nálada, která byla poukázáním na to, že naše víra opravdu spojuje a dělá z nás, i když jsme z různých národů bratry a sestry. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy a pomáhali jakýmkoli způsobem při zabezpečení obnovy. Chci ze srdce poděkovat i panu faráři vdp. Pavlu Vágnerovi za bratrské společenství, které s námi vyvářel. Ať je za všechno zvelebeni Bůh.

P. Ján Jakubovič CM