Cover image

„Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých.“ Řím 14,9

Obrázek článku

Požehnané velikonoční svátky, radost a naději, která plyne z Kristova vzkříšení, ze srdce přejí

členové Misijní společnosti z Loštic.