Cover image

Program lidových misií – Bzenec a Domanín

Obrázek článku

Pátek 10. 5.  – Den otevření misií

18:00 mše svatá – Bzenec
 • slavnostní otevření misií
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:00 večer chvál před Nejsv. svátosti ukončen individuálním požehnáním
 • kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání *

 

Sobota 11. 5. – Den se sv. Vincentem
  8:00 mše svatá – Bzenec
 • téma promluvy: Bůh, který naplňuje
14:00 Povolání k manželství I.
 • pro manžele a mládež od 15 let
 • učebna na faře – Bzenec
15:00 farní den spojení s koncertem skupiny Adorare z Valašských Klobouků
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 12. 5. – Den milosrdenství
 8:00 mše svatá – kostel Domanín
 • slavnostní otevření misií
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Hřích, cesta ke štěstí?
 9:00 – 10:00 misijní promluva pro muže
 • kostel Domanín
 9:30 mše svatá – kostel Bzenec
 • téma promluvy: Co ničí lásku?
10:30 – 11:30 misijní promluva pro muže
 • kostel Bzenec
15:00 misijní promluva pro ženy
 • kostel Domanín
15:00 misijní promluva ženy
 • kostel Bzenec
17:00 – 18:00 setkání starších ministrantů z obou farností – fara Bzenec
 • 18:30 Chatrč- film o odpuštění
 • učebna na faře – Bzenec
20:00   adorace a požehnání*
Pondělí 13. 5. – Pod ochranou Panny Marie
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
18:00 Co je zázračné medaile? – Domanín
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec
 • téma promluvy: Poslání Panny Marie
19:00 Co je zázračné medaile? – Bzenec 20:00 adorace a požehnání*
Úterý 14. 5. – Den seniorů
  8:00 svatá zpověď – Domanín
  9:00 Mše svatá s udělováním svátosti nemocných – Domanín
 • téma promluvy: Proč trpím?
10:00 -11:00 setkání seniorů – Domanín
15:00 svatá zpověď – Bzenec
17:00 Mše svatá s udělováním svátosti nemocných – Bzenec
 • promluva: Stáří – čas na svědectví
18:00 – 19:00 setkání seniorů – učebna na faře – Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Středa 15. 5. – Den děti
  7:30 svatá zpověď- Těmice
  8:00 mše svatá – Těmice
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 setkáni děti – fara Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 • kázaní zaměřené pro děti
18:00 – 18:45 Historická pravda o Ježíši
 • Domanín
17:00 setkáni děti – fara Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec
 • kázaní zaměřené pro děti
19:00 – 19:45 Otevři a čti
 • kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 16. 5. – Den eucharistie
8:00 – 18:00 celodenní adorace – Bzenec
  9:30 návštěva nemocných**
15:00 svatá zpověď – Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
17:45 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti
 • ulicemi Domanína
16:00 svatá zpověď – Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec
 • téma promluvy: Eucharistie
19:00 – 20:00 Nikodémová noc
 • kostel Bzenec
20:00 adorace a požehnání*
Pátek 17. 5.  – Den mládeže
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď – Domanín
17:00 mše svatá – Domanín
 • téma promluvy: O čem mluví kříž?
18:00 Adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním – Domanín
16:00 svatá zpověď – Bzenec
18:00 mše svatá – Bzenec
 • téma promluvy: Kříž = cesta k životu
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti
 • ulicemi Bzence
20:00 adorace a požehnání*
Sobota 18. 5. – Den manželů
  7:30 svatá zpověď- Těmice
  8:00 mše svatá – Těmice
10:00 setkání mladších ministrantů z obou farností – fara Bzenec
16:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice – fara Bzenec
 • pro manžele a mládež od 15 let
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Domanín
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 • Domanín
 • téma promluvy: Naplňte nádoby
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Bzenec
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 • Bzenec
 • téma promluvy: Manželství školou lásky
19:15 setkání mládeže – fara Bzenec
 • 20:00 adorace a požehnání*
Neděle 19. 5. – Den misií
8:00 mše svatá – kostel Domanín
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 • požehnání misijního kříže 2019
 • po ukončení misií bude probíhat ve farnosti Domanín adorační den
9:30 mše svatá – kostel mše svatá – kostel požehnání misijního kříže 2019
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 • požehnání misijního kříže 2019