Cover image

Program lidových misií – Kvasice, Těšnovice, Zlámanka

Pátek 15. 3. 2024

18:00 mše svatá – kostel Kvasice

 • symbolické otevření misie pro celou farnost
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • začátek aktivity pro děti: „Lidové misie ze sv. Vincentem.“
 • téma promluvy: Kde je Ježíš Kristus?

19:50 začátek novény k sv. Vincenci de Paul

20:00 eucharistické požehnání*

Sobota 16. 3. 2024

Kvasice

 7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

 8:00 mše svatá

 9:00 setkání ministrantů z celé farnosti /fara/

18:00 večer chval se skupinou Adoráre z Valašských Klobouků /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost*

————————————————————-

Těšnovice

  7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  8:00 mše svatá

  9:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac /kostel/

Zlámanka

 16:00 mše svatá pro děti

 • po mši program pro děti na faře

16:45 – 17:30 Povolání k manželství I. /kostel

přednáška, pro manžele, snoubence a mládež

————————————————————-

Neděle 17. 3. 2024

Kvasice

 8:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

 9:00 mše svatá

10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže /kostel/

14:00 Křížová cesta

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy /kostel/

18:00 film Invictus – Společenská místnost Základní školy

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————-

Těšnovice

10:20 novéna k sv. Vincenci de Paul 

10:30 mše svatá – kostel

14:30 křížová cesta

14:30 – 15:30 misijní promluva pro ženy – kostel

————————————————————-

Zlámanka

 8:20 novéna k sv. Vincenci de Paul 

 8:30 mše svatá

 9:30 – 10:15 misijní promluva pro muže – kostel

————————————————————-

 • téma promluv: Hřích znamená smrt

Pondělí 18. 3. 2024

Kvasice

17:00 pobožnost na hřbitově

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Existuji zázraky v dnešním světě? /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————

Těšnovice

7:30 sv. zpověď i během mše

7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

8:00 mše svatá – kostel

 • po mši pobožnost na hřbitově

————————————————————-

Zlámanka

17:30 Pobožnost na hřbitově

18:00 mše svatá

19:00 misijní promluva pro ženy /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————

 • téma promluv: Věřím v život po smrti
 • mše v pondělí budou obětované za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.

Úterý 19. 3. 2024

Kvasice

 7:30 sv. zpověď i během mše

 7:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

 8:00 mše svatá s pomazáním nemocných

 9:00 společná snídaně se seniory /fara/

10:00 – 15:00 návštěva nemocných

15:00 O misii na Hondurasu – beseda u kávy s misionáři – salónek v Sokolovně

————————————————————-

Těšnovice

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s pomazáním nemocných

19:00 misijní promluva pro muže /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost*

————————————————————-

Zlámanka

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s pomazáním nemocných

19:00 Zjevení Panny Marie na rue de Bac /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————

 • téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 20. 3. 2024

Kvasice

10:00 – 16:00 návštěva nemocných

17:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Obranné mechanismy /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————-

Těšnovice

17:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel

19:00 Misie na Hondurasu /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

20:00 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

————————————————————-

Zlámanka

17:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 Mluví nebo mlčí Bůh? /kostel/

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

————————————————————

 • téma promluv: Proč potřebuji církev?

Čtvrtek 21. 3. 2024

Kvasice

10:00 – 18:00 celodenní adorace

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání

————————————————-

Těšnovice

10:00 – 16:00 návštěva nemocných

15:00 – 18:00 tichá adorace

15:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání

———————————————————-

Zlámanka

10:00 – 16:00 návštěva nemocných

15:00 – 18:00 tichá adorace

15:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 adorace ukončená individuálním požehnáním

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

20:00 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

———————————————————

 • téma promluv: Čerpám sílu z eucharistie

Pátek 22. 3. 2024

Kvasice

 9:00 návštěva nemocných

17:00 – 17:50 svatá zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v celé naší farnosti

20:00 eucharistické požehnání

20:00 – 22:00 Nikodémová noc, noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

————————————————————-

Těšnovice

9:00 návštěva nemocných

17:15 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v celé naší farnosti

18:00 mše svatá

————————————————————-

Zlámanka

 9:00 návštěva nemocných

17:15 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v celé naší farnosti

18:00 mše svatá

————————————————————-

 • téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění
 • na mše si přineste zelenou větvičku

Sobota 24. 3. 20224

Kvasice

16:45 setkání děti a vyhodnocení aktivity pro děti: „Lidové misie ze sv. Vincentem“ /fara/

16:45 Povolání k manželství II. nebo

manželství za dveřmi ložnice

přednáška manželů z ligy pár párů /fara/

17:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

19:30 čas na vaše otázky a naše odpovědi

20:00 eucharistické požehnání pro celou farnost

20:10 večer pro mladé z celé farnosti /fara/

———————————————————–

Těšnovice

 7:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

 8:00 mše svatá

 8:50 – 9:00 škola modlitby

———————————————————–

Zlámanka

 7:50 ukončení novény k sv. Vincenci de Paul

 8:00 mše svatá

 8:50 – 9:00 škola modlitby

————————————————–

 • téma promluv: Skrze Marii k Ježíši

Neděle 25. 3. 2024

 8:30 mše svatá – Zlámanka

 9:00 mše svatá – Kvasice /biskup/

10:30 mše svatá – Těšnovice

 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2024