Cover image

Program obnovy lidových misií ve farnosti Loštice a Moravičany

Obrázek článku
 • Středa 28. 11. 2018 – svátek sv. Kateřiny Labouré

Loštice

17:30 začátek obnovy

 • modlitba za obnovu misii
 • přinesení misijního kříže k oltáři
 • modlitba k Duchu svatému
 • přivítaní misionářů

17:40 mše svatá z památky sv. Kateřiny Laboure

 • promluva na téma: Stvořený pro štěstí

18:30 Nebeské dary darované pro vincentskou rodinu

 • odevzdání kapličky Panny Marie Zázračné medaile

21:00 – 22:00 adorace za vyprošení milosti pro obnovu – Misevi

 

 • Čtvrtek 29. 11. 2017  

 Loštice

7:30 mše svatá s modlitbou ranních chvál

 • promluva na téma: Bůh se nedívá na množství lidí, ale na jejich věrnost

8:30 návštěva školy v Lošticích – Misevi

14:00 návštěva nemocných (sestra vincentka)

 

 

Moravičany

17:00 růženec

17:30 začátek obnovy u misijního kříže

 • přivítaní misionářů
 • modlitba za obnovu

17:40 mše svatá

 • promluva na téma: Milosrdenství a spravedlnost

18:30 Otevři a čti

 • přednáška o Božím slově
 • během přednášky se zpovídá

 

 • Pátek 30. 11. 2018 – sv. Ondřeje, apoštola

Loštice

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)

16:30 svatá zpověď

16:45 růženec se sv. Vincencem

17:30 mše svatá s obnovou křestních slibů

 • promluva na téma: Moravané, co jste udělali se svým křtem?

19:00 Film: Chatrč

 • kulturní dům

 

Moravičany

7:30 mše svatá s modlitbou ranních chvál

 • promluva na téma: Dědictví otců zachovej nám Pane
 • během mše se zpovídá

10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)

 

 • Sobota 1. 12. 2018

Loštice

8:30 růženec (penzión)

  9:00 mše svatá v penziónu

 • pomazání nemocných
 • po mši program pro seniory – MISEVI

 

Moravičany

15:00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství před Nejsv. Svátostí

15:30 program pro děti – fara – Misevi

15:30 Manželství – povolání od Boha

 • přednáška pro manželé a mládež od 15 let
 • kostel

16:30 svatá zpověď

17:30 mládežnická mše svatá při svíčkách – Vigilie první neděle adventní

 • přinést si lucerničky
 • rozsvícení adventního věnce
 • promluva na téma: Nedoutnej a zapal se!
 • odevzdání kapličky Panny Marie Zázračné medaile

18:30 adorace na způsob Taize

19:30 setkání mládeže – fara

 

 • Neděle 2. 12. 2018 – 1. neděle adventní

  8:00 mše svatá (kostel Moravičany)

 • promluva: Bůh se stal člověkem, i kvůli TOBĚ
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnova u misijního kříže

  9:30 mše svatá (kostel Loštice)

 • promluva: Bůh se stal člověkem, i kvůli TOBĚ
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnova u misijního kříže

10:45 mše svatá (kostel Bíla Lhota)

 • promluva: Bůh se stal člověkem, i kvůli TOBĚ

 

Věřící z Palonína a Pavlova zveme na mše do farních kostelů.