Cover image

Lidové misie ve Střelicích u Brna

Obrázek článku

 

S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy (Iz 12,3). Proroctví, které bylo vyslovené před 2700 lety. Síla těchto slov není v jeho historické hodnotě, ale v očekávání naděje či života. Během přípravy na lidové misie ve Střelicích u Brna jsem byl plný očekávání a kladl jsem si otázku: Co tyto misie přinesou? Později jsem se dověděl, že tuto otázku si kladli i farníci. „Nevěděli jsme, co od toho máme čekat.“

Když se zpětně dívám a hodnotím tyto misie, tak mám pocit, že to proroctví od Izajáše se tam vyplnilo. Viděli jsme upřímnou duchovní radost. Vnímali jsme, že lidé si vychutnávali tento čas a nepospíchali za svými povinnostmi, ale právě naopak zůstávali na program, i když se dost prodlužoval. Ať je za všechno pochválený Bůh.  Lidové misie trvaly od 22. 2. – 3. 3. 2019. Začali jsme v pátek večer slavnostní mší svatou a vnesením misijního kříže, který byl během celých misií před oltářem. Kříž byl dost těžký (cca. 250kg), ale přece ho farníci v pátek vzali na křížovou cestu a nesli ho od kostela až do Vršovic (část obce Střelice). Během křížové cesty pršelo a myslel jsem, že tato nepříjemnost mnohé odradí. Ale v závěru spíš zaznívala slova: Déšť z toho udělal opravdu křížovou cestu a ne procházku. Misie probíhaly podle programu. V sobotu večer jsme se podívali na film Chatrč. V neděli byly mše a misijní promluvy pro muže i ženy. Navíc odpoledne bylo setkání starších ministrantů. V průběhu týdne návštěva škol, setkání se seniory na obecním úřadě, rozhovory v místní knihovně, nádherný večer chval, který připravili mladí z farnosti. V průběhu večera chval byla adorace, která byla ukončena individuálním požehnáním. Středeční atmosféru dotvořil svou přítomností P. Dominik Pavol CM, který přijel z Bratislavy a udělil přítomným novokněžské požehnání. Večerní mše svatá ve čtvrtek byla věnována dětem a po ní byla přednáška o růženci. Pátek byl den adorace, výzvou k odpuštění, která se završila právě křížovou cestou po vesnici. V sobotu setkání mladších ministrantů, mše s obnovou manželských slibů a večer pro mladé. V pátek k nám přijeli bohoslovci Misijní společnosti z Bratislavy. V neděli jsme požehnali misijní kříž, který zůstává jako symbol toho, co jsme zažili. Toho načerpání vody z Božích pramenů. Po mši svaté bylo agapé u kostela a pak jsme se pomalu vydali na cestu domů, ale se zkušeností, která naplňuje naše srdce. Ať je Pán Bůh za všechno pochválený. Chci poděkovat na závěr panu faráři vdp. Vladimíru Teťhalovi za pozvání. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy i průběhu misií. Moc děkuji všem farníkům za jejich povzbuzení pro nás, když jsme viděli, jakou prioritu dávají misiím. Někteří si vzali i dovolenou. Chci poděkovat mým spolupracovníkům

P. Františkovi Honíškovi CM, s. Margitě Grobarčíkové DKL, která navštěvovala nemocné a vypomáhala s dětmi, P. Miroslavovi Vaľkovi CM za to, že přijel, aby měl přednášku o Hondurasu, P. Dominikovi Pavlovi CM i našim bohoslovcům Petrovi a Patrikovi. Děkuji i vám, kteří nás podporujete svými modlitbami. Byl to milostivy čas – projev obrovské Boží lásky.

P. Ján Jakubovič CM