Cover image

Lidové misie – Ostrava – Stará Bělá

Obrázek článku

Apoštol Pavel píše: „Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.“ 1Kor 4,20. Slova se používají na to, abychom přesvědčili druhé o pravdě. Pokud tuto větu vztáhneme na náboženství, tak můžeme říct, že slova využíváme k tomu, abychom přesvědčili svět o Boží existenci, abychom druhé přesvědčili o tom, že Ježíš je Bůh. Ale často jako protiargument zazní věta: „Dokaž to“. A najednou slova ztrácejí svou sílu. Avšak apoštol Pavel ukázal cestu od slov k moci. Jako by poukázal na cestu od jazyka k očím. Nemluv jenom, ale otevři oči a pozoruj Boží moc. Musím říct, že něco podobného jsme zažívali na misiích ve farnosti Ostrava – Stará Bělá. Skoro to až bilo do očí, to Boží konání v dnešním světě. Proč? Našli jsme tam spoustu lidí, kteří nám vypověděli svoji zkušenost s Bohem. Zkušenost, která je v dospělosti dovedla k tomu, že uvěřili v Krista a dali se pokřtít.  Lidové misie začaly v pátek 22. 3 a trvaly do neděle 31. 3. 2019. Večerní mší svatou a vnesením misijního kříže do kostela jsme začali lidové misie. Na první pohled bylo jasné z počtu věřících, že s lidovými misiemi jsou spojena očekávaní. Lidové misie nebyly v této farnosti 73 let. Potěšilo mě, když jsem po mši svaté na faře našel mladé, kteří měli spolčo. Jsem si jistý, že setkávání se je moc důležité nejenom pro lidský, ale i náboženský rozměr. V sobotu večer jsme se podívali na film Chatrč. Síla tohoto filmu ale i síla myšlenky o odpuštění byla téměř hmatatelná. Po nedělních mších byly promluvy pro muže a ženy a setkání se staršími ministranty. V pondělí jsme společně oslavili Zvěstování Páně.  Slavnost, která poukazuje na počátek našeho vykoupení. V úterý bylo setkání seniorů. Středa byla věnována tématu odpuštění a po večerní mši byla adorace, která byla ukončena individuálním požehnáním. Zvláštností bylo, že toto požehnání trvalo přibližně hodinu a půl. Pátek byl věnován dětem a sobota rodinám. Měl jsem velkou radost, když jsem viděl, kolik manželských párů si obnovilo svůj manželský slib. Bylo to veliké svědectví pro mě i pro ostatní. Ta touha bojovat za manželství, za rodinu, i když jsou mnohokrát těžkosti. Doufám, že to přispěje k povzbuzení i mladší generace, která se na manželství připravuje. Po večerní mši bylo setkání mládeže na faře. Neslo se v otevřeném dialogu, za což jsem byl vděčný. V neděli jsme požehnali misijní kříž a společným agapé na faře jsme ukončili misie. Děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy lidových misií. Děkuji za modlitby. Misie jsme začínali dva: já a P. František Honíšek CM, pak se k nám přidala s. Magdaléna Koscelanská DKL. Na jednodenní výpomoc přijel P. Miroslav Vaľko CM, který měl ve škole přednášku o Hondurasu a pak na druhý den přijeli i o. Dominik Pavol CM a o. Ján Janček CM, kteří vypomáhali se zpovídáním a adorací. Děkuji jim za jejich nasazení během lidových misií. Děkuju i o. Bohuslavovi Novákovi, místnímu faráři, za pozvání a za jeho pomoc při organizování lidových misií. Kéž je za všechno oslavený Bůh.