Cover image

Program obnovy lidových misií – Břest

15. 11. 2023 – středa

17:50 začátek obnovy u misijního kříže

18:00 mše svatá

 • Téma promluvy: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, kostel

20:00 adorace a požehnání pro celou farnost*

16. 11. 2023 čtvrtek

  7:30 svatá zpověď i během mše

  8:00 mše pro seniory s pomazáním nemocných

 • Téma promluvy: Bůh, který se stal slabým!
 • Po mši společná snídaně s misionáři na faře

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství

 • Tichá adorace a možnost ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

16:30 setkání s dětmi na faře a příprava ke mši svaté

17:00 mše svatá

 • Kázaní zaměřeno pro děti a žáky
 • Téma promluvy: Mše z pohledu nebe

18:00 Povolání k mateřství – kostel

 • přednáška pro ženy a dívky
 • po skončení tichá adorace

20:00 svátostné požehnání*

17. 11. 2023 – pátek

  7:30 svatá zpověď i během mše

  8:00 mše pro seniory

 • Téma promluvy: Sv. Jozef pomocník v složitých situacích

17:00 – 20:00 svatá zpověď

17:30 růženec se sv. Jozefem

18:00 mše svatá

 • Téma promluvy: Sv. Jozef ochránce vykupitele

19:00 Povolání k otcovství

 • přednáška pro muže a kluky – farní kostel
 • po skončení tichá adorace

20:00 svátostné požehnání*

18. 11. 2023 – sobota

7:30 sv. zpověď i během mše

8:00 mše svatá

 • Téma promluvy: Maria – ticha ale přítomná

10:00 setkání ministrantů na faře

15:00 přednáška pani z Charity – kostel?

18:00 film Invictus

Na faře

Po skončení filmu setkání s mládeži

20:00 adorace a požehnání*

19. 11. 2023 – neděle

   9:00 mše svatá spojená s rodičovským požehnáním dětí

Téma promluv: Nepustím tě, dokud mě nepožehnáš

 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
 • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

*u zvonění zvonu se společně doma pomodlit Otčenáš, Zdrávas Mária, Sláva Otci a přijmout eucharistické požehnání z kostela