Cover image

Duchovní obnova Moravany a Ořechov

Advent je obdobím očekávání. Každý něco čekáme: od Vánoc, od lidí i od Boha. Čekáme na něco, co překvapí a dá jiskru do našich životů. Jenže většinou ta jiskra moc brzo zhasne a člověk je nakonec znechucen z toho, že opět vložil svoji naději do něčeho, co nenaplňuje život. Vědomi si pomíjivosti lidských chvil začali jsme duchovní obnovu (já…

Vincentské lidové misie ve farnosti Přibyslav

„Po sv. zpovědi se moje srdce naplnilo pokojem.“ (svědectví jednoho farníka). V posledních dnech před ukončením roku milosrdenství se uskutečnily lidové misie ve farnosti Přibyslav. Zkušenost, která se opakuje, zkušenost, která potvrzuje slova Pána Ježíše: „Komu odpustíte, bude odpuštěno“. Ježíš dává své odpuštění, které je spojeno s jedním darem: pokojem. Je těžké se zpovídat, vyznávat někomu pravdu…

Misie ve farnosti Dolní Dobrouč

„Myslíme si, že evangelizujeme chudých, ale pravda je taková, že to oni evangelizují nás.“ (sv. Vincenc de Paul) Tenhle výrok bychom mohli klidně aplikovat, také na dílo lidových misii. Jsem vděčný Pánu Bohu, že tato pravda se opět potvrdila i na lidových misiích v Dolní Dobrouči. Misie začaly už sobotu 1. 10. na svátek sv. Terezie z Lisieux,…

Relikvie pro lidové misie

Co je to charisma? Slovo, které v dnešní době je dost populární a velmi často používané. Charisma je dar, který uděluje konkrétním lidem Duch svatý, pro jejich obohacení. Musíme si ale uvědomit, že Duch svatý nikdy nedává své dary jenom proto, že chce někoho obdarovat. Dává je, aby dokázaly něco vytvářet – budovat. Stejně tak to udělal…