Cover image

Program Lidových misií – Zdounky

Obrázek článku

Pátek 9. 11. – Den otevření misií

17:30 mše svatá – Zdounky
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
21:00 adorace a požehnání *

Sobota 10. 11. – Pojď k oltáři…

14:00 Povolání k manželství I.
 • Zdounky – fara
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
17:15 prezentace zázračné medaile
 • Zdounky – kostel
17:30 mše svatá – Zdounky
 • téma promluvy: Pojď k oltáři
19:00 Je Bůh mrtev?
 • film pro mladé i dřív narozené J
 • kulturní dům
21:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 11. 11. – Den milosrdenství

  9:00 mše svatá – Milovice
  9:45Tam a zpět.
 • video – svědectví života
 • Zdounky – kostel
10:00 mše svatá – Zdounky
 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
11:00 misijní promluva pro muže
 • Zdounky – kostel
14:00 misijní promluva pro ženy
 • Zdounky – kostel
21:00   adorace a požehnání*

Pondělí 12. 11. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…

 8:00 modlitba s misionáři
 • Zdounky – kostel
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Zdounky
17:30 mše svatá – Zdounky
 • téma promluvy: Může mě smrt obohatit?
18:30 Záhady mluvící o Ježíši
21:00 adorace a požehnání*

Úterý 13. 11. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…

  8:00 modlitba s misionáři
 • Zdounky – kostel
  9:30 návštěva nemocných**
15:30 svatá zpověď
 • Zdounky – kostel
17:30 mše svatá s udělováním svátosti                          pomazaní nemocných – Zdounky
 • téma promluvy: Stáří – čas na svědectví
18:30 radostné posezení pro seniory
 • Zdounky – fara
Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
21:00 adorace a požehnání*

Středa 14. 11. – Když nebudete jako děti…

  8:00 modlitba s misionáři
 • Zdounky – kostel
  9:30 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď
 • Zdounky – kostel
16:00 setkáni děti do 13 let
17:30 mše svatá – Zdounky
 • promluva zaměřená pro děti
 • téma promluvy: Malý princ
18:30 Existoval vůbec Ježíš?
 • Zdounky – kostel
21:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 15. 11. –  Den eucharistie

  8:00 modlitba s misionáři
 • Zdounky – kostel
  8:30 – 17:30 celodenní adorace
  9:30 návštěva nemocných**
11:25 Náboženství 1. – 2. třída
 • ZŠ – Zdounky
16:00 svatá zpověď
 • Zdounky – kostel
17:30 mše svatá – Zdounky
 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
18:30 křížová cesta ulicemi Zdounků
21:00 adorace a požehnání*
 

Pátek 16. 11. – Den odpuštění

  8:00 modlitba s misionáři
 • Zdounky – kostel
  8:45 Přednáška o Hondurasu
 • ZŠ – Zdounky
 • pro žáky 2. stupně
 9:45 Přednáška o Hondurasu
 • ZŠ – Zdounky
 • pro žáky 1. stupně
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 Náboženství 4. – 7. třída
 • ZŠ – Zdounky
16:00 svatá zpověď
 • Zdounky – kostel
17:30 mše svatá – Zdounky
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
18:30 setkáni mládeže
 • Zdounky – fara
 • mládež od 15 – 25 let
20:00 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním
 • Zdounky – kostel
 • během adorace se zpovídá
21:00 adorace a požehnání*

Sobota 17. 11. –  Den manželů

10:00 setkání ministrantů
 • Zdounky – fara
14:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice
 • Zdounky – fara
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:00 svatá zpověď
 • Zdounky – kostel
16:45 „Cesta manželů“
 • Zdounky – kostel
17:30 mše s obnovou manželských slibů
 • Zdounky – kostel
 • téma promluvy: Naplňte nádoby
18:30 večer pro děti a mladé
 • Zdounky – fara
 • 21:00 adorace a požehnání*

Neděle 18. 11. – Jděte a získávejte učedníky…

10:00 mše svatá – Zdounky
 • požehnání misijního kříže 2018
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • téma promluvy: Kdo mi dává hodnotu?
 • po mši svaté agapé u kostela

 

 

Sv. Jene Sarkandře – Zdounsky faráři – oroduj za nás.