Cover image

Program obnovy lidových misií – Vlachovice

28. 4. 2021 – Den otevření obnovy 18:00 začátek obnovy u misijního kříže 18:10 mše svatá Téma promluvy: Stvořený pro společenství 19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel 20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* 29. 4. 2021 – Den Eucharistie   7:30 mše pro seniory Téma promluvy: Bůh, který se stal slabým   9:00…

Program obnovy lidových misií farnost – Ostrava – Stará Bělá

14. 4. 2021 – Den otevření obnovy 18:00 začátek obnovy u misijního kříže 18:10 mše svatá Téma promluvy: Stvořený pro společenství 19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení přednáška, kostel 20:00 adorace a požehnání pro celou farnost* 15. 4. 2021 – Den Eucharistie   7:30 mše pro seniory – kostel Stará Bělá Téma promluvy: Eucharistie = chléb života…

Kázaní o zpovědi

Dnes bychom uzavřeli cyklus kázání přípravy ke sv. zpovědi. Drazí bratři a sestry zpověď bychom mohli přirovnat např. k vymalování bytu. Ono to nezačíná až tehdy když už natírám barvy na zeď, ale začíná to v momentě, který možná znáte, když se manželka podívá po domě a řekne: měli bychom vymalovat. A tímto rozhodnutím spustí jakýsi „kolotoč“ příprav. Nakoupit barvy,…

4. neděli postní, 7., 10. a 8. příkaz

Kázání na 4. neděli postní! Drazí bratři a sestry, dnes bychom ukončili naše zamyšlení nad desaterem. Právě úvahou nad posledními přikázáními. Někdo ví, jak zní 7. příkaz? Nepokradeš! A 10. př.? Nepožádáš statku bližního svého! Jak byste definovali krádež? Znamená to obrat majitele něčeho. Je smutné, že i v době 3. tisíciletí, existuje spojení majitele někoho. Novodobé otroctví. Vlastnění…

3. neděle postní, 5., 6. a 9. příkaz

Drazí bratři a sestry, budeme pokračovat v rozebírání desatera, abychom se mohli očistit a připravit, abychom mohli vstoupit do svatyně svatých a setkat se s živým Ježíšem Kristem.  5. Boží příkaz zní: Nezabiješ! Dostáváme se do oblasti, která je na první pohled jiná. Proč? Už nejsou žádné dlouhé věty jako v prvních 4 přikázáních, které vysvětlovaly. Najednou stačí jediné slovo a každý chápe…