Cover image

Zamyšlení na 2. adventní týden.

Na adventním věnci se rozsvítila druhá svíčka. Není to jenom symbolem toho, že čas do Vánoc se krátí. Světlo slouží na to, aby ukázalo cíl cesty. Pokud kráčíme ve tmě a najednou uvidíme i maličké světýlko svíčky, stane se pro nás jakýmsi kompasem k nalezení toho, co hledáme. Díky světlu svíčky dokážeme lépe pročíst text, který ve tmě nerozeznáme, a neuděláme tak chybu. Ta druhá svíce by nám měla pomoci správně pročíst a pochopit text evangelia, který se nám na druhou adventní neděli nabízí. Osoba, která v evangeliu dostává největší prostor, je Jan Křtitel.  Pokud si text pročteme vícekrát a důsledně, zjistíme, že nám evangelium nabízí další dvě jména. V centru stojí Jan, ale hned na začátku se připomíná prorok Izajáš, který 700 let před narozením Jana Křtitele mluvil o tom, že povstane hlas na poušti. Dal tuto předpověď, jako oporný bod, světlo na rozeznání toho, co nastává. Není tohle zázrak? Když se splní něco po 700 letech? Uvědomujete si, že tento text prozrazuje Boží jednání? To, že Bůh má svůj plán? Lidé za Janem přicházejí, dokonce Marek napíše celý Jeruzalém. Rád bych položil jednu otázku. Jaký smysl má jít za prorokem, vidět jeho skutky a poslouchat jeho slova, pokud nechci žít podle toho co hlásá? A oni neuposlechli! Jak to vím? Kdyby vzali vážně Janova slova o pokání, nikdy by nedovolili odsoudit na smrt nevinného člověka. Myslím tím Ježíše. I když advent není půst, neznamená to, že slovo pokání nebo obrácení nemá v adventu svoje místo. Ano, tento čas je na to, abychom si zkontrolovali své srdce. Jaké je, nebo lépe řečeno, co se v něm nachází. Můj kamarád, který mě tento týden navštívil, mi řekl zajímavou myšlenku. Jsou tři druhy srdce. Jedno je plné egoismu, ve druhém se nachází egoismus, ale má v něm své místo i láska a třetí je srdce bez egoismu a naplněné láskou. Musím poznamenat, že takové řeči nemám rád. Protože pojmenovat problém umí každý, ale dát návod co s tím dělat, to už každý nesvede. Dát návod nebo pomoc jak odhalit, ve které situaci se nacházím. Měl jsem radost, že on návod na kontrolu srdce měl. Vysvětlil mi, jak se to může udělat.  Srdce plné egoismu má ten člověk, když myslí jenom na sebe. A druhé využívá jako prostředek k dosažení svého cíle. To druhé srdce má člověk tehdy, když začíná pozorovat, že se ho dotýká bída druhých, a z osob se najednou stávají osobnosti. Samozřejmě, nemusí jít jenom o bídu materiální, ale i duchovní. To třetí srdce, má člověk tehdy, když druzí skrze ně můžou vidět Boha. Je to srdce – člověk, který se nebojí ani těžkých otázek, a to co řekne platí i do budoucnosti. Prosím vás, posviťte si tou druhou svící na své srdce. Zkontrolujte, co se v něm nachází. Ať vaše postoje vám pomůžou odhalit stav vašeho srdce, abyste nanovo začali s proměnou smýšlení. Není to náhoda, že evangelista Marek začal své evangelium slovy: Začátek evangelia Ježíše Krista. Těmi slovy chtěl poukázat na to, že začíná něco nového. Přichází někdo, kdo přináší evangelium = radostnou zvěst, protože je větší než jakýkoli jiný prorok. Ježíš je ten, který má moc ne jenom upozornit, ale hlavně naplnit lidskou touhu po štěstí. Nechte se vést jeho radami.