Cover image

Zamyšlení na 4. týden v mezidobí

Přišel jsi nás zničit! To, co lze pročíst z nedělního evangelia není jenom setkání Ježíše Krista s posedlým člověkem. Z textu Evangelia lze pozorovat příčinu, která vede k odmítnutí Boha. Odpověď na to, proč tolik lidí odmítá přijmout Boží existenci, nebo lépe řečeno odmítá podle Boha žít. Ta příčina je ve větě, kterou jsem uvedl na začátku. Tato věta zazněla z úst člověka, který se tak otevřel filozofii odmítnutí Boha, až se stal nesvobodným, řečeno dnešním jazykem nesvéprávným. Zarážející na této skutečnosti je fakt, že tento postoj vyhlašuje muž, který se nachází na posvátnem místě synagógy, tedy v prostoru, do kterého se vstupuje proto, aby se naslouchalo slovům Boha. Možná tento člověk byl přítomen v synagoze každou sobotu. Položme si otázku, jak je to možné? Ale nedívejme se jenom na postavy z evangelia, aplikujme tuto otázku do našich řad, jestli neplatí i o nás? Chodím sice do kostela každou neděli, ale uvnitř žiju podle filozofie odmítání Boha? Jak zní ta filozofie? Měj se na pozoru před Bohem, on ti chce něco vzít, nechce ti něco dopřát. Z uvedené definice je jasné, že to, co uzavírá můj vztah s Bohem je strach z toho, že o něco dobrého přijdu. Jeden kněz řekl: Když se člověk bojí, neslyší. Vezme si ze všech těch slov jenom to co ho zarazí a zůstane u toho strachu či obav. Dovolím si říct, že celé dějiny spásy jsou o tom, jak chce Bůh přesvědčit člověka, nebo lidstvo o tom, že mu chce dobře. Tím druhým nebezpečným prvkem pro duchovní život je křik, řev. Člověk křičí, aby nemusel nic slyšet, aby náhodou nevpustil do svého srdce myšlenku, která by ho mohla vyrušit, aby se náhodou neuzdravil ze svých chybných postojů. A nezačal svět vidět jinak. A nemysli si, člověk může křičet, i když nic nemluví! Co s tím, milý čtenáři? Klíč máš ty, klíč k otevření svého srdce pro radostnou zvěst evangelia máš ve svých rukou a pokud se neotevřeš, i když budeš chodit každou neděli do kostela, nesetkáš se s dotekem Ježíše Krista. Dotekem, který osvobozuje. Udělej s tím něco! Neboj se důvěřovat Bohu, neboj se ztišit své nitro, aby tam nastal klid, do kterého může promlouvat Kristus.