Cover image

Program obnovy lidových misií – Vrbno pod Pradědem

27. 10. 2023 – pátek

17:50 začátek obnovy u misijního kříže

18:00 mše svatá

  • Téma promluvy: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

  • přednáška, kostel

28. 10. 2023 sobota

  6:30 svatá zpověď i během mše

  7:00 mše pro seniory s pomazáním nemocných

  • Téma promluvy: Bůh, který se stal slabým!
  • Po mši společná snídaně s misionáři

16:15 setkání s dětmi v kostele nad sakristii a příprava ke mši svaté

17:00 mše svatá

  • Kázaní zaměřeno pro děti a žáky
  • Téma promluvy: Mše z pohledu nebe

18:00 Svíčkovy průvod na hřbitov + pobožnost na hřbitově

19:00 film Invictus – spíš pro mladé (nad sakrestii, mohli by přijít i s decáku???)

29. 10. 2023 – neděle

7:30 sv. zpověď

8:00 Pobožnost na hřbitově – Karlovice

  • Po pobožnosti se přesuneme do kostela na mši svatou – Karlovice
  • Téma promluvy: Já jsem cesta, pravda a život

9:30 mše svatá spojená s rodičovským požehnáním dětí – Vrbno

Téma promluv: Nepustím tě, dokud mě nepožehnáš

  • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
  • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže