Cover image

Program obnovy lidových misií ve farnosti Zvole u Zábřeha

Obnova misií v obcích Zvole, Jestřebí, Lukavice, Rájec
25. 10. – 29. 10. 2017

Středa 25. 10. 2017 – Den se sv. Vincentem
17:25 Začátek u misijního kříže (kostel Zvole)
17:30 Mše svatá (kostel Zvole)
• vzývaní Ducha svatého
• přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
• Promluva na téma: Od Vincenta k svatému Vincentovi

Čtvrtek 26. 10. 2017 – Den Eucharistie
7:30  Příležitost ke sv. zpovědi (kaple Lukavice)
8:00  Mše svatá (kaple Lukavice)
• Promluva na téma: Eucharistie – chléb života
• Po mši svaté vysluhování pomazaní nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti v Lukavici
16:30 Příležitost ke sv. zpovědi (kostel Zvole)
17:30 Mše svatá (kostel Zvole)
• Promluva na téma: Staň se eucharistií
18:30 – 19:30 Poznej sám sebe I. (zasedací místnost obecního úřadu Zvole)
• program pro manžele a mládež od 15 let

Pátek 27. 10. 2017 – Den kříže a odpuštění
7:30  Příležitost ke sv. zpovědi (kaple Jestřebí)
8:00  Mše svatá (kaple Jestřebí)
• Promluva na téma: Kříž – symbol utrpení?
• Po mši svaté vysluhování pomazaní nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti v Jestřebí
7:30  Příležitost ke sv. zpovědi (kaple Rájec)
8:00  Mše svatá (kaple Rájec)
• Promluva na téma: Kříž – symbol utrpení?
• Po mši svaté vysluhování pomazaní nemocných pro nepohyblivé lidi v jejich domácnosti v Rájci
16:30 Příležitost ke sv. zpovědi. (kostel Zvole)
16:30  Setkání s dětmi na faře (fara Zvole)
17:30 Mše svatá pro děti. (kostel Zvole)
• Promluva na téma: Odpouštějte si navzájem
18:30  Křížová cesta ulicemi Zvole
• V případě špatného počasí kostel

Sobota 28. 10. 2017 – Den pro společenství
7:00 Příležitost ke sv. zpovědi (kostel Zvole)
8:00 Mše svatá s pomazáním nemocných (kostel Zvole)
• Promluva na téma: Stáří – čas na svědectví
• Po mši svaté přednáška a posezení pro seniory (zasedací místnost obecního úřadu Zvole)
14:00 Poznej sám sebe II. (zasedací místnost obecního úřadu Zvole)
• program pro manžele a mládež od 15. let
16:30 Příležitost ke sv. zpovědi (kostel Zvole)
16:30 Setkání pro mládež (fara Zvole)
• mládež od 13. let
17:30 Mše sv. s obnovou křestních slibů (kostel Zvole)
• Promluva na téma: Láska a jiné závislosti
18:30 film „Bůh není mrtev“ (zasedací místnost obecního úřadu Zvole)
20:30  Adorace na způsob „Taize“ zakončená individuálním požehnáním

Neděle 29. 10. 2017 – Den Páně
9:15 Příležitost ke sv. zpovědi (kostel Zvole)
10:15 Mše na zakončení obnovy misií (kostel Zvole)
Promluva na téma: Kdo mi dává hodnotu?
14:00 Cesta manželů (nejen pro manžele), sraz ve Zvoli u kostela, špekáčky a děti s sebou 

P. Ján Jakubovič CM, mob. 604296423

Starší lidé, kteří mají zájem přijít na sobotní mši s pomazáním nemocných a nemají odvoz, ať se nahlásí u Mirka Hrocha tel. 731 626 512