Cover image

Program obnovy lidových misií v Přibyslavi

Obnova misii Přibyslav 19. -22. 10. 2017

Čtvrtek 19. 10. 2017

18:00 začátek obnovy
• modlitbou u misijního kříže
• společný průvod od misijního kříže do kostela za zpěvu litanii ke všem svatým
18:10 mše svatá
• promluva na téma: Bůh řekl: „Učiňme člověka“
19:15 Přednáška: Záhady, nebo důkazy Boží existence
• fara

Pátek 20. 10. 2017
 7:30 modlitba ranních chvál
 9:30 možnost ke zpovědi
10:00 mše pro seniory s udělováním svátosti pomazání nemocných
• promluva na téma: Přijímám a odevzdávám
• posezení na faře po mši – s. Margita
16:30 setkání děti na faře – s. Margita
16:00 svatá zpověď
18:00 mládežnická + dětská mše svatá
• Promluva na téma: Proč byt věřícím?
19:00 setkání s mladými
• fara
20: 30 adorace na způsob taize spojená s individuálním požehnáním
• během adorace se bude zpovídat

Sobota 21. 10. 2017
6:45 mše svatá se svíčkami – přinést si lucerničky
• promluva na téma: Tvé slovo je světlo pro mé nohy
• po mši svaté společná snídaně na faře
10:00 setkání ministrantů
10:00 mše svatá v domově duchodců – s. Margita (účast na omši)
15:00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství před Nejsv. svátostí
15: 15 – 18:30 tichá adorace
• během adorace svatá zpověď
• kostel
16:00 – 17:00 Manželství = povolání od Boha
• přednáška pro manželé a mládež od 16. let
• fara
19:00 film: Příběh Marie
• fara

Neděle 22. 10. 2017
7:30 zpověď
8:00 mše svatá Přibyslav
9:00 zpověď
9:30 mše svatá Přibyslav
• Na závěr mše svaté slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
11:00 mše svatá Žižkovo Pole
11:00 mše svatá Stříbrné hory
• promluva na dnešní neděli: Jako mne poslal Otec i já posílám vás