Cover image

Program obnovy lidových misií – Strání

Středa 19. 5. 2021 – Den otevření obnovy
18:20 začátek obnovy u misijního kříže,
18:30 mše svatá
•téma promluvy: Stvořený pro společenství
19:30 Vincentínské dary z nebe
•přednáška, kostel
20:00 adorace a požehnání pro celou farnost*

Čtvrtek 20. 5. 2021 – Den Eucharistie
  7:00 mše sv. pro seniory
•téma promluvy: Bůh, který se stal slabým
  9:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
15:00 mše sv. pro děti a žáky
•téma promluvy: Mše sv. z pohledu nebe
•po mši sv. setkání děti – farní prostory
18:00 – 20:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
18:30 mše sv. pro pracující
•Téma promluvy: Církev žije z eucharistie

19:20 Povolání k mateřství – kostel
•přednáška pro ženy a dívky

20:00 adorace a požehnání*


Pátek 21. 5. 2021 – Den se sv. Josefem

7:00 mše sv. pro seniory

•Téma promluvy: Sv. Josef, pomocník v složitých situacích

9:00 – 11:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
15:00 mše sv. pro děti a žáky

•Téma promluvy: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna

•Po mši sv. setkání dětí – farní prostory

18:00 – 20:00 svatá zpověď, nebo duchovní rozhovor – kostel
18:00 pobožnost Cesta světla – kostel

18:30 mše sv. pro pracující, spojená s otcovským požehnáním dětí

•Téma promluvy: Sv. Josef, ochránce vykupitele

19:20 Povolání k otcovství – kostel

•přednáška pro muže a kluky

20:00 adorace a požehnání*

Sobota 22. 5. 2021 – Dej Bohu něco navíc

7:00 mše svatá

•Téma promluvy: Maria – tichá, ale přítomná

9:00 – 11:00 svatá zpověď, duchovní rozhovor – kostel
10:00 setkání ministrantů s misionáři – farní prostory

15:00 mše svatá pro děti

•Téma promluvy: Proč nehřešit?

•po mši sv. setkání dětí – farní prostory

18:00 – 20:00 svatá zpověď, duchovní rozhovor – kostel
18:15 mše svatá – vigílie Seslání Ducha svatého s obřadem lucernáriem

•Téma promluvy: Vstaň a choď

20:00 setkání mládeže s misionářem

20:00 adorace a požehnání*

23. 5. 2021 – Neděle Letníc

  7:30 mše svatá

  9:00 mše svatá

10:30 mše svatá

•Téma promluv: křesťan = velikonoční člověk

•slavnostní Te Deum a ukončení obnovy

•průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

*u zvonění zvonů se společně doma pomodlit Otčenáš, Zdrávas Mária, Sláva Otci a přijmout eucharistické požehnání z kostela