Cover image

Program obnovy lidových misií farnost – Ostrava – Stará Bělá

14. 4. 2021 – Den otevření obnovy

18:00 začátek obnovy u misijního kříže

18:10 mše svatá

 • Téma promluvy: Stvořený pro společenství

19:00 Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, kostel

20:00 adorace a požehnání pro celou farnost*

15. 4. 2021 – Den Eucharistie

  7:30 mše pro seniory – kostel Stará Bělá

 • Téma promluvy: Eucharistie = chléb života

  9:00 – 11:00 svatá zpověď

15:00 mše pro děti a žáky

 • Téma promluvy: Mše z pohledu nebe.
 • Po mši setkání děti na faře

16:45 mše svatá Krmelín

 • Téma promluvy: Bůh, který se stal slabým
 • Po mši svaté zamyšlení nad filmem „Cirkus Buterfly“ v Domečku

17:00 – 18:00 svatá zpověď – kostel Stará Bělá

18:00 mše pro pracující – kostel Stará Bělá

 • Téma promluvy: Církev žije z eucharistie

19:00 Povolání k mateřství – kostel Stará Bělá

 • přednáška pro ženy a dívky

20:00 adorace a požehnání*

16. 4. 2021 – Den se sv. Josefem

7:30 mše pro seniory

 • Téma promluvy: Sv. Jozef pomocník v složitých situacích

9:00 – 11:00 svátá zpověď

15:00 mše pro děti a žáky

 • Téma promluvy: Muž, kterému Bůh svěřil svého syna
 • Po mši setkání děti na faře

17:00 – 20:00 svatá zpověď

17:30 cesta světla – kostel

18:00 mše pro pracující spojená s otcovským požehnáním děti

 • Téma promluvy: Sv. Jozef ochránce vykupitele

19:00 Povolání k otcovství – kostel Stará Bělá

 • přednáška pro muže a kluky

20:00 adorace a požehnání*

17. 4. 2021 – Dej Bohu něco navíc

7:30 mše svatá

 • Téma promluvy: Maria – ticha ale přítomná

9:00 – 11:00 svátá zpověď

10:00 setkání ministrantů na faře

15:00 mše svatá pro děti

 • Téma promluvy: Proč nehřešit?
 • Po mši setkání děti na faře

16:45 mše svatá – Krmelín

 • Téma promluvy: křesťan = velikonoční člověk
 • Po mši setkání mládeže v Domečku

17:00 – 18:00 svatá zpověď – Kostel Stará Bělá

18:00 mše svatá

 • Téma promluvy: Smím tě nazývat Otče

19:00 setkání mládeže na faře

20:00 adorace a požehnání*

18. 4. 2021 – Neděle = Den Páně

  7:30 mše svatá

8:45 mše Krmelín

  9:00 mše svatá

10:00 mše Proskovice

10:30 mše svatá

Téma promluv: křesťan = velikonoční člověk

 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
 • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

*u zvonění zvonu se společně doma pomodlit Otčenáš, Zdrávas Mária, Sláva Otci a přijmout eucharistické požehnání z kostela