Cover image

Program obnovy lidových misii – Březová u Uh. Brodu

Obrázek článku

Středa 3. 4. 2019

18:00 začátek u misijního kříže

 • modlitba za obnovu
 • vzývaní D. svatého

18:10 mše svatá

 • promluva na téma: Stvořený pro společenství

19:00  Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

 • přednáška, kostel

 

 

Čtvrtek 4. 4. 2019

8:00 modlitba s misionáři

9:30 návštěva nemocných v jejich domácnostech

16:00 svatá zpověď

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá

 • promluva na téma: Pojďte ke mně všichni

18:45 přednáška: Eucharistické zázraky

 

Pátek 5. 4. 2019

8:00 modlitba s misionáři

11:45 – 12,30 náboženství 3. třída

12:35 – 13:20 náboženství 4. a 5. třída

13:25 – 14:10 náboženství  6.- 9. třída

16:00 svatá zpověď

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá

 • promluva téma: Proč byt věřícím?
 • obnova křestních slibů

18:45 – 19:45 moderovaná adorace

 

 

Sobota 6. 4. 2019

7:30 mše svatá s pomazáním nemocných

 • promluva na téma: Buď vůle tvá

10:00 setkáni s ministranti

 • fara

15:00 Setkání v Lopeníku

18:30 Film Chatrč

 • Dům sv. Jozefa

 

Neděle 7. 4. 2019

7:30 mše svatá

9:30 mše svatá

 • téma promluv: Jak rozvíjet vztah s Kristem?
 • slavnostní Te Deum a ukončení obnovy
 • průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříže

10:30 Buďte svědky Boží lásky

 • svědectví o životě Božího služebníka Janka Havlíka