Cover image

Program lidových misií ve farnosti Polešovice

Vincentínske lidové misie.

Motto: Pro sebe a pro své děti chci všechno i život po smrti!!!

8. 11. – 19. 11. 2017 Polešovice

Co jsou lidové misie?
• jsou pozvánkou k znovuobjevení krásy života s Bohem
• je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
• je to čas věnovaný revizi osobního života

Středa 8. 11. – Den se sv. Vincencem
17:00 mše svatá – Polešovice
• slavnostní otevření misií
• přinesení relikvie sv. Vincence de Paul
• symbolické odevzdání farnosti
• téma promluvy: Bůh, který naplňuje
21:00 adorace a požehnání *

Čtvrtek 9. 11. – Den modlitby
 6:15 modlitba s misionáři
 7:00 – 20:00 celodenní adorace za misie
• kostel Polešovice
17:00 mše svatá – Ořechov
• téma promluvy: Kdo je Ježíš?
20:00 mše svatá – Polešovice
• téma promluvy: Život bez světla
• přinést si lucerničky, mše bude po tmě
21:00 adorace a požehnání*

Pátek 10. 11. – Den s Ježíšem
 6:15 modlitba s misionáři – Polešovice
10:00 a 14:30 návštěva nemocných**
17:00 mše svatá – Polešovice
• téma promluvy: O čem mluví kříž?
18:30 Povolání k manželství I.
• pro manžele, snoubence a mládež od 16 let (zasedačka na městském úřadě)
21:00 adorace a požehnání * 

Sobota 11. 11. – Den sv. Martina
 8:00 mše svatá – Polešovice
• téma promluvy: Svatost pro všechny
 8:45 škola modlitby – Polešovice
10:00 návštěva nemocných**
11:11 požehnání svatomartinského vína
17:00 mše svatá – Vážany
• téma promluvy: Zažit milosrdenství
18:00 Je Bůh mrtev?
• film pro mladé i dřív narozené 
• sokolovna
21:00 adorace a požehnání*

Neděle 12. 11. – Den milosrdenství
 7:30 mše svatá – Polešovice
 9:00 mše svatá – Ořechov
10:45 mše svatá – Polešovice
• téma promluv: Zažít milosrdenství
15:30 návštěva nemocných**
15:30 misijní promluva pro ženy
• kostel Polešovice
17:00 misijní promluva pro muže
• kostel Polešovice
21:00 adorace a požehnání*

Pondělí 13. 11. – Den vzpomínky
 6:15 modlitba s misionáři (kostel)
 7:30 svatá zpověď – Vážany
 8:00 mše svatá – Vážany
• téma promluvy: Stvoření pro věčnost
10:00 a 14:30 návštěva nemocných**
16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
• hřbitovy Polešovice a Ořechov
17:00 mše svaté – Polešovice a Ořechov
• téma promluvy: Může smrt obohatit?
18:30 Záhady mluvící o Ježíši
• sokolovna Polešovice
21:00 adorace a požehnání (kostel)*

Úterý 14. 11. – Den seniorů
 6:15 modlitba s misionáři – Polešovice
10:00 a 14:30 návštěva nemocných **
16:00 svatá zpověď – Polešovice
17:00 mše svatá s udělováním svátosti  pomazaní nemocných – Polešovice
• promluva: Stáří – čas na svědectví
18:00 radostné posezení pro seniory
• sokolovna
• téma: Stárnutí s humorem.
• Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
21:00 adorace a požehnání*

Středa 15. 11. – Den děti
 6:15 modlitba s misionáři – Polešovice
 7:30 svatá zpověď – Vážany
 8:00 mše svatá – Vážany
• téma promluvy: Když nebudete jako děti…
10:00 a 14:30 návštěva nemocných**
15:30 svatá zpověď – Polešovice
16:00 setkáni děti na faře
17:00 mše svatá pro děti – Polešovice
• téma promluvy: Malý princ
18:30 Existoval vůbec Ježíš?
• sokolovna Polešovice
21:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 16. 11. – Den eucharistie
 6:15 modlitba s misionáři
 7:00 svatá zpověď – Polešovice
 8:00 mše svatá – Polešovice
• téma promluvy: Staň se eucharistii
10:00 a 14:30 návštěva nemocných**
15:30 svatá zpověď – Ořechov
17:00 mše svatá – Ořechov
• téma promluvy: Eucharistie – chléb života
17:45 křížová cesta ulicemi Ořechova
21:00 adorace a požehnání*

Pátek 17. 11. – Den mládeže
 6:15 modlitba s misionáři
 7:30 svatá zpověď – Vážany
 8:00 mše svatá – Vážany
• téma promluvy: Povolání k životu
10:00 a 14:30 návštěva nemocných**
15:00 svatá zpověď – Polešovice
17:00 mše svatá – Polešovice
• téma promluvy: Proč být křesťanem?
18:30 Povolání k manželství II.
• pro manžele, snoubence a mládež od 16 let (zasedačka na městském úřadě)
18:15 setkání mládeže s bohoslovci
• fara Polešovice
20:00 adorace na způsob Taizé
• kostel Polešovice
21:00 adorace a požehnání*

Sobota 18. 11. – Den manželů
7:30 svatá zpověď – Ořechov
8:00 mše svatá – Ořechov
• téma promluvy: Maria první učednice
8:45 škola modlitby – Ořechov
14:00 „Cesta manželů“
• vhodné pro všechny, kteří žijí nebo žili v manželství
16:00 svatá zpověď – Vážany
17:00 mše svatá Vážany
• téma promluvy: Povolání Bohem
17:00 svatá zpověď – Polešovice
18:00 mše s obnovou manželských slibů
• Polešovice
• téma promluvy: Manželství školou lásky
19:00 prezentace zázračné medaile
• Polešovice
19:30 večer pro děti a mladé
• fara Polešovice
21:00 adorace a požehnání*
Neděle 19. 11. – Den misií
 7:30 mše svatá Polešovice
 9:00 mše svatá Ořechov
10:45 mše svatá Polešovice
• téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
• požehnání misijního kříže 2017
• odevzdání dekretu o ukončení misií
• společné agapé na faře

Zvonění zvonů:
*Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:05 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.

**Navštěvovat nemocné a imobilní v jejich domácnostech bude řádová sestra a potom je navštíví kněží – misionáři, aby jim vysloužili svatou zpověď a pomazání nemocných. Platí to pro všechny obce, ve kterých budou lidové misie probíhat.

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.

www.misievefarnosti.cz