Cover image

Program lidových misií Ostrava – Stará Běla 22. 3. – 31. 3. 2019

Obrázek článku

 Pátek 22. 3. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
21:00 adorace a požehnání *

Sobota 23. 3. – Pojď k oltáři…

7:30 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
8:15 prezentace zázračné medaile
 • kostel Stará Běla
16:00 – 17:00 Povolání k manželství I.
 • fara
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
 • možnost pohlídat děti na faře
18:00 mše svatá – kostel Stará Běla
19:00 – 21:00 Chatrč
 • katolicky dům
 • film pro mladé i dřív narozené
21:00 adorace a požehnání*

Neděle 24. 3. – Den milosrdenství

  7:30 mše svatá – kostel Stará Běla
  8:45 Krmelín – mše svatá
  8:45 Tam a zpět.
 • video – svědectví života
 • kostel Stara Běla
  9:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
10:00 – 11:00 misijní promluva pro muže
 • kostel Stará Běla
14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy
 • kostel Stará Běla
14:30 – 15:30 setkání starších ministrantů
 • nad 15 let
 • fara Stará Běla
21:00   adorace a požehnání*
Pondělí 25. 3. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…
 6:30 svatá zpověď
 6:55 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Kdo ve mne věří, bude žít
13:00 – 16:45 náboženství
 • fara
17:15 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Krmelín
 • pobožnost za zemřelé z celé farnosti
18:00 mše svatá – kostel Krmelín
 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?
19:00 – 20:00 Boží působení ve světe nebo existuje vůbec Bůh?
 • přednáška kostel Krmelín
21:00 adorace a požehnání*
Úterý 26. 3. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…
  6:30 svatá zpověď
  6:55 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Stáří – čas na svědectví
8:00 – 9:30 radostné posezení pro seniory
 • fara
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 – 16:00 pojď si popovídat
 • možnost rozhovoru s misionářem
 • Obecní dům – Gregárek
16:30 svatá zpověď- kostel Stará Běla
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Proč trpím?
19:00 – 20:00 Růženec a síla této modlitby
 • setkání členů živého růžence a těch, kteří se o růženci chtějí dovědět víc
 • kostel Stará Běla
21:00 adorace a požehnání*

Středa 27. 3. –  Den odpuštění

 6:30 svatá zpověď
 6:55 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Odpuštění jako styl života
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 – 14:45 náboženství
 • Krmelín
16:30 svatá zpověď – kostel
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku
19:00 – 20:00 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním
 • kostel Stará Běla
 • během adorace se zpovídá
20:00 – 22:00 Nikodémová noc
 • možnost přistoupit k sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem
20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 28. 3. –  Kdo mi dává život?

 6:30 svatá zpověď
 6:55 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Nač je nám církev?
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 – 15:45 náboženství
 • fara
16:30 svatá zpověď – kostel Proskovice
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá kostel Proskovice
 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
19:00 – 20:00 Historická pravda o Ježíši
21:00 adorace a požehnání*

 Pátek 29. 3. – Když nebudete jako děti…

   6:30 svatá zpověď
  6:55 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Čím vyplňuji svůj život?
  8:00 – 18:00 celodenní adorace
  9:30 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď – kostel
16:30 nácvik děti na mši svatou
17:15 modlitba sv. růžence
18:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • promluva zaměřená pro děti
 • téma promluvy: Malý princ
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v naši farnosti
 • přinést si svíčku
21:00 adorace a požehnání*

Sobota 30. 3. –  Den manželů

7:00 svatá zpověď
7:30 mše svatá – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Mariánské téma
10:00 setkání mladších ministrantů – do 15 let
 • fara
16:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice
 • Katolický dům
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
 • možnost pohlídat děti na faře
17:00 svatá zpověď – kostel Stará Běla
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Stará Běla
18:00 mše svatá – s obnovou manželských slibů – kostel Stará Běla
 • téma promluvy: Naplňte nádoby nebo Proč obnovovat manželský slib?
19:00 setkání mládeže
 • fara
 • 21:00 adorace a požehnání*

Neděle 31. 3. – Jděte a získávejte učedníky…

7:30 mše svatá – kostel Stará Běla
9:00 mše svatá – kostel Stará Běla
 • zasvěcení farnosti Panne Marii
 • požehnání misijního kříže 2019
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 • po mši svaté agapé u kostela