Cover image

Program lidových misií – Loštice a Moravičany 15. – 24. 9. 2017

Program lidových misií Loštice a Moravičany
Bůh otevřel své srdce i pro tebe!!
Co jsou lidové misie?
• jsou pozvánkou k znovuobjevení krásy života s Bohem
• je to čas k prohloubení důvěry mezi lidmi
• je to čas věnovaný revizi osobního života

● Pátek 15. 9. 2017
Loštice
18:00 mše svatá
– slavnostní otevření misií
– vzývaní Ducha svatého
– odevzdání farnosti misionářům
22:00-6:00 celonoční adorace do svítání k vyprošení milostí pro misie (kostel)

● Sobota 16. 9. 2017 Den pozvání
Loštice
 6:00 eucharistické požehnání misionářům, farníkům z obou farností i obcím
 6:15 modlitba Anděl Páně při východu slunce, ve věži kostela
 9:00 mše svatá v penziónu
– promluva na téma: sv. Ludmila – prozíravá babička
– po mši program pro seniory
14:30 evangelizační koncert v Lošticích, na náměstí Míru u kašny (společenství sv. Egídia a misionáři)
– písně, svědectví, pozvání na lidové misie
– hry pro děti (nafukovací skákací hrad a trampolína)
18:30 film s besedou „Bůh není mrtev“ (kulturní dům)
21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*

● Neděle 17. 9. 2017 – Den smíření
 8:00 mše svatá (kostel Moravičany)
– vzývaní Ducha svatého
– odevzdání farnosti misionářům
– promluva: Odpouštějte si navzájem
9:30 mše svatá (kostel Loštice)
– promluva: I já potřebuji odpuštění
11:00 mše svatá (kostel Pavlov)
11:00 mše svatá (kostel Palonín)
Loštice
14:30 ekumenická cesta smíření
– začátek v Husitském kostele v Lošticích. Cesta pokračuje k synagóze, kolem radnice a skončí se v kostele sv. Prokopa. Na závěr cesty smíření bude svědectví křesťana z Iráku.
Dovoz auty z Moravičan – z autobusových zastávek na návsi ve 14:15
16:30 stavovská nauka pro ženy (kostel Loštice)
21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*
● Pondělí 18. 9. 2017 – Den obrácení se k Bohu
Loštice
 7:30 modlitba ranních chval se čtením spolu s misionáři (kostel)
 8:30 návštěva školy v Lošticích – setkání s misionáři
14:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)
17.15 růženec se sv. Vincencem
18:00 mše svatá
– promluva na téma: Hřích a milosrdenství
18:45 stavovská nauka pro muže (kostel)
21:00 krátká adorace s požehnáním (kostel)*
Moravičany
17.15 růženec se sv. Vincencem
18:00 mše svatá
– promluva na téma: Hřích a milosrdenství
19:00 stavovská nauka pro ženy (kostel)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Úterý 19. 9. 2017 – Den vzpomínky
Loštice
14:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
-pobožnost za zemřelé (hřbitov Loštice)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

Moravičany
 7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)
10:00 návštěva školy v Moravičanech – setkání s misionáři
17:20 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
-pobožnost za zemřelé (hřbitov Moravičany)
18:00 mše svatá
-promluva na téma: Proč být křesťanem?
19:00 stavovská nauka pro muže (kostel)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Středa 20. 9. 2017 – Den dětí a seniorů
Loštice
 7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)
 9:30 příležitost ke svátosti smíření
Dovoz do kostela a rozvoz domů dle úmluvy
10:00 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel)
-promluva: Stáří – čas na svědectví
11:00 radostné posezení pro seniory Sirkárna Loštice
-téma: Umění stárnout
zájemci o oběd se musí dopředu nahlásit u otce Kristiána: 733 742 500
19:00 Přednáška a beseda s misionáři. Téma: Existuje Bůh? Který to je? Je mi k něčemu?
(kulturní dům)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*
Moravičany
 9:00 návštěva nemocných (sestry vincentky)
17:00 setkání s dětmi na faře
17:30 růženec
18:00 mše svatá pro děti
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Čtvrtek 21. 9. 2017 – Den eucharistie
Loštice
10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)
17:30 příležitost ke svátosti smíření, nebo rozhovoru s misionářem (kostel)
17:30 růženec
18:00 mše svatá (kostel)
-promluva: Staň se eucharistií
19:00 – 21:00 Nikodémova noc (svátost smíření, nebo osobní rozhovor s misionáři)
– Obdivuhodné svědectví života (promítání, kostel)
Dovoz z Moravičan ze zastávky na návsi v 17:45
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*
Moravičany
 7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)
 9:30 příležitost ke svátosti smíření
10:00 mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných (kostel)
-promluva: Stáří – čas na svědectví
11:00 radostné posezení pro seniory – podloubí fara
– téma: Umění stárnout
zájemci o oběd se musí dopředu nahlásit u otce Kristiána: 733 742 500
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Pátek 22. 9. 2017 Den mládeže
Loštice
 7:30 modlitba ranních chval se čtením s misionáři (kostel)
10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*
Moravičany
10:00 vysluhování svátosti nemocných v domácnostech (misionáři)
17:30 růženec
18:00 mše svatá pro mládež (kostel)
• promluva: Povolání pro tvořivost
Dovoz z Loštic od fary v 17:45
19:00 adorace na způsob modlitby francouzského Taizé (kostel)
– příležitost ke svátosti smíření, nebo rozhovoru s misionářem
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Sobota 23. 9. – Den manželů
Loštice
 8:30 růženec (penzión)
 9:00 mše svatá v penziónu
– po mši program pro seniory (Společenství MISEVI)
14:00 „Cesta manželů“ – nejen pro manžele. Začíná u naučné stezky v blízkosti Městského koupaliště Loštice
Dovoz auty z Moravičan z autobusových zastávek na návsi ve 13:45 a odvoz zabezpečen
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*
Moravičany
16: 30 Za dveřmi ložnice – přednáška manželů Kolčavových v podloubí na faře
Dovoz auty z Moravičan od koupaliště a od fary v Lošticích od 16:15
16:30 program pro děti na farní zahradě
17:30 modlitba růžence
18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů (kostel)
– promluva: Manželství školou lásky
19:00 prezentace zázračné medaile (kostel)
21:00 krátká adorace a požehnání (kostel)*

● Neděle 24. 9. 2017 – Den sv. Vincence
 8:00 mše svatá ze svátku sv. Vincence de Paul (kostel Moravičany)*
– promluva: Kdo mi dává hodnotu?
10:00 mše svatá ze svátku sv. Vincence de Paul (kostel Loštice)* pozor: změna času začátku mše sv.!!
– promluva: Kdo mi dává hodnotu?

Věřící z Palonína a Pavlova zveme na mše do farních kostelů. Dovoz dle úmluvy.
Po obou mších svatých požehnání misijního kříže a odevzdání dekretu o ukončení misií

Zvonění zvonů:
* Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:10 hodin ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci) a k poděkování Bohu za uplynulý den buď v modlitbě sám, nebo se svými blízkými.

Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky.

Za misijní team: P. Pavel Noga CM, tel. +421 948 442 160
 P. Ján Jančem CM, tel. +420 731 402 256
 s. Margita Grobarčiková DKL
 s. Kristína Zachovalova DKL
 mladí z Komunity sv. Egídia
 Vincentští laičtí misionáři – MiSeVi Slovakia