Cover image

Program lidových misií – farnost Březová u Uh. Brodu – 16. 3. – 25. 3. 2018

Pátek 16. 3. – Den otevření misií
18:00 mše svatá
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:30 setkáni mládeže
 • Dům sv. Josefa
21:00 adorace a požehnání*
Sobota 17. 3. – Den sv. Vincenta
  7:30 mše svatá
 • téma promluvy: Bůh, který naplňuje
  8:15 škola modlitby
15:00 setkání misionářů s lidmi
 • Obecní úřad Lopeník
16:30 Poznej sám sebe I.
 • pro manžele, snoubence, mládež od 16 let
 • Dům sv. Josefa
18:00 Je Bůh mrtev?
 • film pro mladé i dřív narozené J
 • Dům sv. Josefa
21:00 adorace a požehnání*
Neděle 18. 3. – Den milosrdenství
 7:30 mše svatá
 9:30 mše svatá
 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
10:30 misijní promluva pro muže
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
15:10 misijní promluva pro ženy
 • kostel
21:00  adorace a požehnání*
Pondělí 19. 3. – Den vzpomínky
  8:00 modlitba s misionáři (kostel)
11:45 náboženství 3. třída
12:35 náboženství 4. a 5. třída
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Březová
18:00 mše svatá
 • téma promluvy: Sv. Josef ochránce života
19:00 Záhady mluvící o Ježíši
 • Dům sv. Josefa
21:00 adorace a požehnání*
Úterý 20. 3. – Den seniorů
  8:00 modlitba s misionáři (kostel)
16:00 svatá zpověď
18:00 mše s udělováním svátosti                          pomazání nemocných
 • promluva: Stáří – čas na svědectví
19:00 radostné posezení pro seniory
 • Dům sv. Josefa
 • téma: Stárnutí s Bohem.
Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
21:00 adorace a požehnání*
Středa 21. 3. – Den děti
  8:00 modlitba s misionáři (kostel)
10:00 návštěva nemocných
16:00 svatá zpověď
16:30 setkání děti – Dům sv. Josefa
18:00 mše svatá pro děti
 • téma promluvy: Malý princ
19:00 Existoval vůbec Ježíš?
 • Dům sv. Josefa
21:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 22. 3. – Den eucharistie
  8:00 modlitba s misionáři (kostel)
10:00 – 17:30 celodenní adorace
10:00 návštěva nemocných
11:45 náboženství 1. a 2. třída
16:00 svatá zpověď
18:00 mše svatá
 • téma promluvy: Staň se Eucharistií
18:45 křížová cesta ulicemi Březové
21:00 adorace a požehnání*

 

Pátek 23. 3.  – Den mládeže
  8:00 modlitba s misionáři (kostel)
10:00 návštěva nemocných
12:35 náboženství 6. – 9. třída
16:00 svatá zpověď
18:00 mše svatá
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
19:00 setkání mládeže s bohoslovci
 • Dům sv. Josefa
20:15 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním
 • kostel
21:00 adorace a požehnání*
Sobota 24. 3. – Den manželů
 7:00 svatá zpověď
 7:30 mše svatá
 • téma promluvy: Maria první učednice
 8:15 škola modlitby
Mládež farnosti spolu s bohoslovci z Bratislavy se zúčastní vikariátního setkání mládeže v Uherském Brodu
10:00 Manželství za dveřmi ložnice
 • pro manžele, snoubence, mládež od 16 let
 • Dům sv. Josefa
14:00 „Cesta manželů“
 • vhodné pro všechny, kteří žijí nebo žili v manželství (od kostela – do Kalábové)
16:00 svatá zpověď
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 • téma promluvy: Manželství školou lásky
19:00 prezentace zázračné medaile
 • kostel
19:15 večer pro děti a mladé
 • Dům sv. Josefa
 • 21:00 adorace a požehnání*
Neděle 25. 3. – Den misií
 9:30 mše svatá s biskupem
 • celebruje  Mons. Antonín Basler
 • téma promluvy: Kdo mi dává hodnotu?
 • požehnání misijního kříže 2018 a misijních křížků
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • společné agapé – Dům sv. Josefa
Zvonění zvonů:
*Během adorace budou znít zvony od 21:00 do 21:05 hodin, ve všech vesnicích, kde se konají lidové misie. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozváni k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.
Osobní rozhovory s misionáři je vhodné domluvit telefonicky P. Ján: 604 296 423.