Cover image

Program lidových misií – Střelice u Brna 22. 2. – 3. 3. 2019

Pátek 22. 2. – Den otevření misií

18:00 mše svatá – kostel

 • vnesení misijního kříže do kostela

 • přivítání misionářů

 • symbolické odevzdání farnosti

 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul

  téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?

20:00 adorace a požehnání *

 

Sobota 23. 2. – Pojď k oltáři…

7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?

7:45 prezentace zázračné medaile

 • kostel

15:00 – 16:00 Povolání k manželství I.

 • kostel

 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

18:00 Chatrč

 • film pro všechny

 • sál obecní úřad

20:00 adorace a požehnání

Neděle 24. 2. – Den milosrdenství

 7:00 mše svatá – kostel

 8:00 – 8:15 Tam a zpět

 • video – svědectví života

 • kostel

 9:45 – 10:00 Tam a zpět

 • video – svědectví života

 • kostel

10:00 mše svatá – kostel

 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku

11:00 – 12:00 misijní promluva pro muže

 • kostel

14:00 – 15:00 misijní promluva pro ženy

 • kostel

14:30 – 15:30 setkání starších ministrantů

 • fara

20:00   adorace a požehnání*

Pondělí 25. 2. – Kdo ve mne věří, bude žít i kdyby zemřel…

 7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Kdo ve mne věří, bude žít

12:00 – 12:45 Náboženství 2. třída

13:00 – 13:45 Náboženství 3. třída

13:50 – 14:35 Náboženství 4. třída

14:40 – 15:25 Náboženství 7. – 9. třída

17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Může mě má smrt obohatit?

19:00 Boží působení ve světe, existuje vůbec Bůh?

 • přednáška kostel

20:00 adorace a požehnání*

Úterý 26. 2. – Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku…

  7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Stáří – čas na svědectví

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem

 • Obecní knihovna

16:00 svatá zpověď- kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných – kostel

 • téma promluvy: Proč trpím?

19:00 radostné posezení pro seniory

 • sál obecní úřad

Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!

20:00 adorace a požehnání*

Středa 27. 2. – Kdo mi dává život?

 7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života

  9:30 návštěva nemocných**

13:00 – 13:45 Náboženství 5. – 6. třída

16:00 svatá zpověď – kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Nač je nám církev?

19:00 – 21:00 modlitba chval spojená s adoraci

 • možnost přistoupit ke sv. zpovědi nebo k rozhovoru s misionářem

20:00 adorace a požehnání*

Čtvrtek 28. 2. –  Když nebudete jako děti…

  7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Čím vyplňuji svůj život?

  9:30 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 Pojď si popovídat

 • možnost rozhovoru s misionářem

 • Obecní knihovna

16:00 svatá zpověď – kostel

 • během zpovídání bude tichá adorace

16:30 setkání děti – fara

18:00 mše svatá – kostel

 • promluva zaměřená pro děti

 • téma promluvy: Malý princ

19:00 Růženec a síla této modlitby

 • setkání členů živého růžence a těch,

 kteří se o růženci chtějí dovědět víc

20:00 adorace a požehnání*

 Pátek 1. 3. – Den odpuštění – první pátek v měsíci

  7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Odpuštění jako styl života

  8:00 celodenní adorace

  9:30 návštěva nemocných**

16:00 svatá zpověď – kostel

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění

 • přinést si zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

 • přinést si svíčku

 • od kostela na ulici Svitáčkovu

 • zpátky je zabezpečený odvoz

20:00 adorace a požehnání*

  Sobota 2. 3. –  Den manželů –   první sobota v měsíci

  7:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Celý tvůj Maria

10:00 setkání mladších ministrantů

 • fara

15:00 setkání dětí na faře

15:00 Povolání k manželství II.

– manželství za dveřmi ložnice

 • kostel

 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let

16:00 svatá zpověď – kostel

17:15 Cesta manželů – kostel

 • zamyšlení nad manželstvím

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Naplňte nádoby

19:00 večer pro mladé

 • fara

 • 20:00 adorace a požehnání*

Neděle 3. 3. – Jděte a získávejte učedníky…

  7:00 mše svatá – kostel

10:00 mše svatá – kostel

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný

za církev

 • zasvěcení farnosti Panně Marii

 • požehnání misijního kříže 2019

 • odevzdání dekretu o ukončení misií

 • po mši svaté agapé u kostela