Cover image

Program lidových misií – Poštorná u Břeclavy 18. 5. – 27. 5. 2018

Oslavte spolu s námi 120 let od posvěcení kostela v POŠTORNÉ a 160 let od posvěcení kostela v LEDNICE formou Vincentínských lidových misií

 

 Pátek 18. 5. – Den otevření misií
18:00 mše svatá – Poštorná
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • symbolické odevzdání farnosti
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
19:30 Je Bůh mrtev?
 • film pro mladé i dřív narozené J fara
21:00 adorace a požehnání *
Sobota 19. 5. – Den prosby o odpuštění
14:00 Povolání k manželství I. – fara Poštorná
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
17:00 mše svatá – Lednice
 • slavnostní otevření misií
 • symbolické odevzdání farnosti
 • téma promluvy: Misie – čas milostí
18:00 mše svatá Poštorná – vigilie Letnic
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
19:30 grilování na farní zahradě
21:00 adorace a požehnání*

 

Neděle 20. 5. – Den milosrdenství
   9:15 Tam a zpět.
 • video – svědectví života – kostel Poštorná
  9:30 mše svatá – kostel Poštorná
10:30 misijní promluva pro muže – Poštorná
11:00 Tam a zpět.
 • video – svědectví života – kostel Lednice
11:15 mše svatá – kostel Lednice
 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
15:10 misijní promluva pro ženy
 • kostel Poštorná
18:00 misijní promluva pro muže i ženy
 • kostel Lednice
21:00   adorace a požehnání*
Pondělí 21. 5. – Den vzpomínky
  7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
16:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 • téma promluvy: Může mě smrt obohatit?
17:00 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Poštorná
18:00 mše svatá – Poštorná
 • téma promluvy: Kam směřuje můj život?
19:00 Záhady mluvící o Ježíši
 • kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*

 

Úterý 22. 5. – Den seniorů
  7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
  9:30 návštěva nemocných**
15:00 svatá zpověď – Lednice
17:00 Mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných – Lednice
 • promluva: Stáří – čas na svědectví
18:00 radostné posezení pro seniory
 • fara Lednice
16:00 svatá zpověď – Poštorná
18:00 Mše svatá s udělováním svátosti pomazaní nemocných – Poštorná
 • promluva: Stáří – čas na svědectví
19:15 radostné posezení pro seniory
 • fara Poštorná
Nabízíme možnost dopravy tam i zpět!
21:00 adorace a požehnání*
Středa 23. 5. – Den děti
  7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
  9:30 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď – Poštorná
16:00 setkáni děti + hod. náboženství
 • fara Poštorná
18:00 mše svatá pro děti – Poštorná
 • téma promluvy: Malý princ
19:00 Existoval vůbec Ježíš?
 • kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 24. 5. – Den eucharistie
 7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
 8:00 mše svatá – Poštorná
 • téma promluvy: Staň se Eucharistii
 9:00  – 15:00 celodenní adorace
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
  9:30 návštěva nemocných**
11:45 náboženství 1. a 2. třída
15:00 – 17:00 výstav oltářní svátosti
 • během adorace se zpovídá – Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 • téma promluvy: Eucharistie – chléb života
17:45 křížová cesta v Parku v Lednici
21:00 adorace a požehnání*
Pátek 25. 5.  – Den mládeže
  7:30 modlitba s misionáři (kostel Poštorná)
  9:30 návštěva nemocných**
14:00 náboženství 1. – 9. třída Lednice
15:00 svatá zpověď – Lednice
17:00 mše svatá – Lednice
 • téma promluvy: O čem mluví kříž?
16:00 svatá zpověď – Poštorná
18:00 mše svatá – Poštorná
 • téma promluvy: O čem mluví kříž?
 • obnova křestních slibů
19:00 setkáni mládeže na faře
 • mládež od 13 – 25 let
20:00 adorace na způsob Taizé spojená s individuálním požehnáním, během adorace se zpovídá – kostel Poštorná
21:00 adorace a požehnání*
Sobota 26. 5. – Den manželů
14:00 Povolání k manželství II. nebo manželství za dveřmi ložnice – fara Poštorná
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:00 svatá zpověď – Lednice
16:15 „Cesta manželů“ – kostel Lednice
17:00 mše s obnovou manželských slibů
 • téma promluvy: Manželství školou lásky
18:00 prezentace zázračné medaile
17:00 svatá zpověď – Poštorná
17:15 „Cesta manželů“ – kostel Poštorná
18:00 mše s obnovou manželských slibů
 • téma promluvy: Manželství školou lásky
19:00 prezentace zázračné medaile – kostel
19:15 večer pro děti a mladé
 • fara Poštorná
 • 21:00 adorace a požehnání*
Neděle 27. 5. – Den misií
 9:30 mše svatá – kostel Poštorná
 • požehnání misijního kříže 2018
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
11: 15 mše svatá – kostel Lednice
 • téma promluv: Kdo mi dává hodnotu?
 • požehnání misijního kříže 2018
 • odevzdání dekretu o ukončení misií