Cover image

Program lidových misií – farnost Nová Hradečná

Pátek 5. 11. 2021

18:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

19: 00 Němý svědkové Ježíšova života

20:00 adorace a požehnání podle mše*

Sobota 6. 11. 2021

    7:30 růženec

    8:00 – mše svatá – kostel Troubelice

    9:30 setkání dětí ze všech farností do 12 let

 • fara Nová Hradečná

16:30 – 17:30 Povolání k manželství I.

 • fara Nová Hradečná
 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let

18:00 mše svatá – Nová Hradečná

19:00 večer pro mladé ze všech farností /od 14 let/

 • fara Nová Hradečná

20:00 adorace a požehnání*

Neděle 7. 11. 2021

  7:50 mše svatá – kostel Nová Hradečná

  8:50 misijní promluva pro muže – kostel

14:00 misijní promluva pro ženy

 • kostel Nová Hradečná

20:00 adorace a požehnání*

  9:30 mše svatá – kostel Libina

10:30 misijní promluva pro všechny

 • kostel Libina

11:00 mše svatá – kostel Oskava

17:00 misijní promluva pro ženy

 • kostel Oskava

17:00 misijní promluva pro muže

 • fara Oskava

18:00 film „Chatrč“ – fara Oskava

Téma promluv: Hřích ničí lásku!

Pondělí 8. 11. 2021

 7:30 svatá zpověď – kostel Nová Hradečná

 8:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

 • po mši pobožnost na hřbitově
 • mše obětovaná za zemřelé (přineste si fotku toho za koho chcete mši obětovat)

17:15 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Troubelice

18:00 mše svatá – kostel Troubelice

 • mše obětovaná za zemřelé (přineste si fotku toho za koho chcete mši obětovat)

18:50 Existuji zázraky i v dnešní době?

 • přednáška, kostel Troubelice

20:00 adorace a požehnání*

17:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme

 • hřbitov Libina

18:00 mše svatá – kostel Libina

 • mše obětovaná za zemřelé (přineste si fotku toho za koho chcete mši obětovat)

18:50 Zjevení na rue de Bac a zázračná medaile – kostel Libina

Téma promluv: Věřím v život po smrti?

Úterý 9. 11. 2021

  7:30 svatá zpověď – kostel Troubelice

  8:00 mše svatá – kostel Troubelice

  8:50 Škola modlitby

 • přednáška, kostel Troubelice

17:00 svatá zpověď – kostel Nová Hradečná

18:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

18:45 film „Chatrč“

 • fara Nová Hradečná

20:00 adorace a požehnání*

17:00 svatá zpověď – kostel Oskava

18:00 mše svatá – kostel Oskava

18:50 Existují zázraky i v dnešní době?

 • přednáška, kostel Oskava

Téma promluv: Proč věřím právě Kristu?

Středa 10. 11. 2021

  7:30 svatá zpověď – kostel Nová Hradečná

  8:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

  8:50 Škola modlitby

17:00 svatá zpověď – kostel Troubelice

18:00 mše svatá – kostel Troubelice

18:50 Zjevení na rue de Bac a zázračná medaile

 • kostel Troubelice

19:30 – 22:00 Nikodémova noc – noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

 • kostel Troubelice

20:00 adorace a požehnání*

16:30 Existují zázraky i v dnešní době?

 • přednáška, fara Libina

18:00 mše svatá – kostel Libina

Téma promluv: Co je můj problém?

Čtvrtek 11. 11. 2021

  7:30 svatá zpověď – kostel Troubelice

  8:00 mše svatá – kostel Troubelice

  9:00 – 17:30 celodenní adorace

 • kostel Nová Hradečná

  9:00 setkání seniorů – fara N.  Hradečná

10:00 návštěva nemocných

17:00 svatá zpověď – kostel Nová Hradečná

18:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

18:50 adorace na způsob Taizé ukončená individuálním požehnáním

20:00 – 22:00 Nikodémova noc – noční pozvání ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru

 • kostel Nová Hradečná

20:00 adorace a požehnání*

17:00 svatá zpověď – kostel Oskava

18:00 mše svatá – kostel Oskava

18:50 úvahy o zmrtvýchvstání Ježíše Krista

 • přednáška z knihy „Kresťanská apologetika do vrecka“ – kostel Oskava

Téma promluv: Čerpám silu z eucharistie

Pátek 12. 11. 2021

  7:30 svatá zpověď – kostel Nová Hradečná

  8:00 mše svatá – kostel Nová Hradečná

  9:30 návštěva nemocných

17:00 svatá zpověď – kostel Troubelice

18:00 mše svatá – kostel Troubelice

 • přinést si zelenou větvičku
 • po mši křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

20:00 adorace a požehnání*

16:00 Němý svědkové Ježíšova života

 • přednáška – fara Libina

17:00 svatá zpověď – kostel Libina

18:00 mše svatá – kostel Libina

 • přinést si zelenou větvičku

18:50 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti

Téma promluv: Přijmi a daruj odpuštění!

Sobota 13. 11. 2021

  8:00 mše svatá – kostel Oskava

  9:30 návštěva nemocných

10:00 setkání ministrantů ze všech farností

 • fara Nová Hradečná

19:00 večer pro mladé ze všech farností /od 14 let/ fara Nová Hradečná

20:00 adorace a požehnání*

16:00 Povolání k manželství II.

– manželství za dveřmi ložnice

 • kostel Troubelice
 • pro manžele, snoubence a mládež od 14 let

17:00 svatá zpověď – kostel Troubelice

18:00 mše s obnovou manželských slibů

 • kostel Troubelice

Téma promluvy: Naplňte nádoby

Neděle 14. 11. 2021

  7:50 mše svatá – Nová Hradečná

 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2021
 • odevzdání dekretu o ukončení misií

  9:30 mše svatá – Libina

11:00 mše svatá – Oskava

Téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost

Zvonění zvonů:

*Během adorace budou znít zvony od 20:00 do 20:05 hodin. Když uslyšíme zvonit zvon, jsme pozvání k modlitbě (Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci) a poděkování Bohu za uplynulý den.

* Před večerním požehnáním se pomodlíme novénu k sv. Vincenci de Paul.