Cover image

Program lidových misií – farnost Hošťalková

Pátek 4. 9. – Den otevření misií
18:00 mše svatá – kostel Hošťálková
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
  • téma promluvy: Kdo je Ježíš Kristus?
20:00 adorace a požehnání *

 

Sobota 5. 9. – Pojď k oltáři…
  9:00 mše svatá – kostel Pržno
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
  9:45 prezentace zázračné medaile
10:00 – 11:00 setkání dětí – fara Pržno
20:00 adorace a požehnání*

———————————————–

  9:00 mše svatá – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: K čemu nás zve Maria?
  9:45 prezentace zázračné medaile
16:00 Povolání k manželství I.
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
 • kostel Hošťalková
17:30 Koncert skupiny Adorare z Valašských Klobouk
 • evangelický kostel Hošťalkova
20:00 adorace a požehnání*
Neděle 6. 9. – Den milosrdenství
  7:10 – mše svatá – Růžďka
  8:45 – mše svatá  – Pržno
10:30 – mše svatá – Hošťálková
 • téma promluv: Hřích – aspekt, který ničí lásku
 15:00 – misijní promluva pro muže
 • kostel Hošťálková
16:30 misijní promluva pro ženy
 • kostel Hošťalková
18:15 Chatrč
 • film pro všechny
 • evangelický kostel Hošťalková
20:00 adorace a požehnání*
Pondělí 7. 9. – Já jsem přišel, aby měly život…
  8:30 svatá zpověď – kostel Růžďka
  9:00 mše svatá – kostel Růžďka
10:00 pobožnost za zemřelé
 • hřbitov Růžďka
17:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Hošťalková
18:00 mše svatá – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: Muže mě smrt obohatit?
19:00 Existují zázraky i v dnešní době?
 • kostel Hošťalková
20:00 adorace a požehnání*
17:30 Děkujeme, odpouštíme a prosíme
 • hřbitov Pržno
18:00 mše svatá – kostel Pržno
 • téma promluvy: K čemu je dobré věřit?
19:00 Mlčí nebo mluví Bůh?
 • kostel Pržno
20:00 adorace a požehnání*
Úterý 8. 9. – Hospodin je můj pastýř…
  8:30 svatá zpověď – kostel Hošťalková
  9:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: Proč trpím?
10:00 setkání se seniory na faře
14:00 návštěva nemocných**
15:00 – 16:00 Pojď si popovídat
 • možnost rozhovoru s misionářem
 • fara Hošťálková
20:00 adorace a požehnání*
10:00 setkání seniorů v DSR
17:15 svatá zpověď – kostel Pržno
18:00 mše svatá – kostel Pržno
 • téma promluvy: Věřím v Boha Otce všemohoucího
19:00 Přednáška o misi a životě na Hondurasu
 • kostel Pržno
20:00 adorace a požehnání*
Středa 9. 9. – Když nebudete jako děti…
8:30 svatá zpověď – kostel Růžďka
9:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných – kostel Růžďka
10:00 návštěva nemocných**
17:00 svatá zpověď – kostel Hošťalková
17:00 setkání děti – fara Hošťalková
18:00 komentovaná mše svatá – kostel Hošťalková
 • promluva zaměřená pro děti
19:00 Adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním
20:00 adorace a požehnání*
17:00 svatá zpověď – kostel Pržno
18:00 mše svatá – s udělováním svátosti pomazání nemocných – kostel Pržno
 • téma promluvy: Před čím v životě utíkám?
19:00 Adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním
20:00 adorace a požehnání*
Čtvrtek 10. 9. –  Kdo mi dává život?
  9:00 – 18:00 celodenní adorace – Hošťalková
10:00 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď – kostel Hošťalková
18:00 mše svatá – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: Nač je nám církev?
19:00 Přednáška o misi a životě na Hondurasu
 • kostel Hošťalková
20:00 adorace a požehnání*
  9:00 – 18:00 celodenní adorace – Pržno
  9:30 návštěva nemocných**
15:00 – 16:00 Pojď si popovídat
 • možnost rozhovoru s misionářem
 • fara Pržno
16:30 svatá zpověď – kostel Pržno
17:00 setkání dětí – fara Pržno
18:00 komentovaná mše svatá – kostel Pržno
 • promluva zaměřená pro děti
19:00 Existují zázraky i v dnešní době?
 • kostel Pržno
20:00 adorace a požehnání*

 

Pátek 11. 9. – Den modlitby za ty, co nám ubližují
 8:30 svatá zpověď – kostel Růžďka
 9:00 mše svatá – kostel Růžďka
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku
10:00 návštěva nemocných**
16:30 svatá zpověď – kostel Hošťalková
18:00 mše svatá – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: Věřím v Boha, který se dává
19:00 Divadelní pásmo o životě sv. Zdislavy
 • vystoupení děti a mládeže ze Zašové
 • kostel Hošťalková
20:00 adorace a požehnání*
10:00 návštěva nemocných**
16:00 svatá zpověď – kostel Pržno
18:00 mše svatá – kostel Pržno
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti – ulicemi Pržna
20:00 adorace a požehnání*
       Sobota 12. 9. – Den s Pannou Marii
16:30 svatá zpověď – kostel Hošťalková
18:00 mše svatá – kostel Hošťalková
 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpuštění
 • přinést si zelenou větvičku
19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravostí v naší farnosti – ulicemi Hošťálkové
20:00 adorace a požehnání*

———————————————–

10:00 setkání s ministranty
 • fara Pržno
15:00 – 16:00 Povolání k manželství II.
– manželství za dveřmi ložnice
 • kostel Pržno
 • pro manžele, snoubence a mládež od 15 let
16:30 svatá zpověď – kostel Pržno
18:00 mše svatá – kostel Pržno
 • téma promluvy: Naplňte nádoby
19:30 večer pro mladé
 • fara Pržno
 • 20:00 adorace a požehnání*
Neděle 13. 9. – Já se nechci chlubit ničím, jenom křížem našeho Pána Ježíše Krista (Gal 6,14)
  7:10 – mše svatá Růžďka
  8:45 – mše svatá – Pržno
10:30 – mše svatá – Hošťálková
 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za církev
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2020
 • odevzdání dekretu o ukončení misií