Cover image

Postní obnova – Šlapanice

Půst je obdobím, kdy je nutné vrátit se k tomu, co bylo na počátku. A tím nechci poukázat na stvoření světa, ale na slova evangelisty Jana z knihy Zjevení: Vyčítám ti to, že jsi zanechal svou prvotní lásku (Zj 2,4). Půst je obdobím, kdy máme procitnout a opět se vrátit k momentu svého života, o kterém jsem si jistý, že tam do něho vstoupil Bůh. K momentu, kdy do mého života vstoupil Bůh a udělat to stejné co tehdy: Rozhodnout se pro život s ním. Věřím, že tu zkušenost s Bohem máme, jenomže je zapotřebí si ji připomínat. S tímto cílem se konala postní obnova ve farnosti Šlapanice, ve které se před dvěma lety konaly lidové misie. Nemusím říkat, že návrat do farnosti, ve které jsem konal první lidové misie byl moc příjemný. Obnova začala v pátek 16. února křížovou cestou a po ní následovala mše svatá. Byl to první pátek v půstu a proto i myšlenka pro kázání byla na toto téma: Jak správně chápat půst? Hodně krát to vypadá, že je to jenom o činnosti, o snaze o zdokonalování. Ale hlavní myšlenkou by měl být pohled na svůj život ve světle Božím. Vnímat se tak, jak mě vnímá Bůh. Den jsme ukončili adorací před Nejsv. svátosti oltářní. Tam před živým Kristem jsme se pozastavili nad křížem, který je v rodinách, ale uvědomovali jsme si i to, že Eucharistie je pramenem, ze kterého můžeme čerpat naději a posilu do našich trápení. V sobotu ráno byla mše svatá a po ní zamyšlení ohledně rozjímání nad Božím slovem. Dopoledne ještě následovala jedna přednáška a druhá po Korunce k Božímu milosrdenství v 15:00hod. Návrat ztraceného syna bylo téma k druhému zamyšlení. Je to zkušenost, ve které se nacházíme snad každý, když si myslíme, že svět nám dá všechno, po čem toužíme. Ahodně krát to i dostáváme, jenomže pak přichází to tvrdé zjištění – jako v životě marnotratného syna, že pokud jsme pro svět neužiteční, tak nás odkopne. Zkušenost, kdy člověk musí padnout na kolena a uznat, že v domě mého otce (v domě mého Boha) mi bylo nejlíp (Lk 15,17). Po přednášce byla tichá adorace a během ní se vysluhovala svátost smíření. Obnovu jsme zakončili večerní mší svatou. Děkuji panu faráři Janu Nekudovi za pozvání, ale i farníkům ze Šlapanic a okolí za ochotu být vnímavý na Boží podněty pro náš život. Moc děkuji za jejich svědectví víry. P. Ján Jakubovič CM